Navigation path

Jak stać się uczestnikiem

EFS finansuje różne projekty, których celem jest polepszanie perspektyw zatrudnienia ludzi oraz ich sytuacji w pracy. Informacje potrzebne organizacjom i osobom prywatnym zainteresowanym uczestnictwem w tych projektach można znaleźć, klikając linki poniżej.

Z kim należy się kontaktować

Środki EFS są dostępne za pośrednictwem państw członkowskich i regionów. EFS nie finansuje projektów bezpośrednio z Brukseli.

  • Organizacje zainteresowane pomocą EFS dla określonego projektu powinny skontaktować się z Instytucją Zarządzającą EFS we własnym państwie lub regionie. Właściwe informacje kontaktowe EFS dla danego państwa są dostępne w dziale EFS w państwach członkowskich.
  • Osoby zainteresowane uczestnictwem w projektach EFS mogą znaleźć właściwe informacje kontaktowe EFS dla swojego państwa w dziale EFS w państwach członkowskich. Dobrymi źródłami informacji o możliwościach pomocy z EFS są również krajowe i regionalne strony internetowe EFS oraz lokalne podmioty pośrednictwa pracy.

Kto jest kim

Projekty EFS są zgłaszane i realizowane przez różnego typu organizacje, zwane beneficjentami, którymi mogą być organy administracji publicznej, organizacje pracowników i pracodawców, organizacje pozarządowe i charytatywne oraz przedsiębiorstwa. Osoby biorące udział w projekcie EFS są nazywane uczestnikami. Mogą to być na przykład starsi pracownicy podejmujący szkolenie w celu nabycia nowych umiejętności, młodzi ludzie szukający pracy i uzyskujący staż pracowniczy lub też osoby poszukujące wskazówek, jak założyć własną firmę.