Navigation path

Hvordan deltager man?

ESF finansierer et bredt udvalg af projekter, der har til formål at forbedre borgernes beskæftigelsesmuligheder og de job, de tilbydes. Organisationer og enkeltpersoner, der er interesserede i at indgå i samarbejde med ESF, kan benytte nedenstående links:

Hvem kan man kontakte?

ESF støtte tildeles gennem medlemslandene og regionerne. ESF støtter ikke projekter direkte fra Bruxelles.

  • Organisationer, der er interesserede i at ansøge om ESF-støtte til et projekt, skal kontakte den ESF-ansvarlige myndighed i deres land eller region. Relevante ESF-kontaktadresser findes i afsnittet "ESF i medlemslandene".
  • Enkeltpersoner, der er interesserede i at deltage i projekter under ESF, kan finde de relevante ESF-kontaktadresser i afsnittet "ESF i medlemslandene". ESF's hjemmesider i de enkelte lande og regioner samt lokale arbejdsformidlingskontorer er også nyttige informationskilder vedrørende mulighed for støtte fra ESF.

Hvem er hvem?

ESF modtager støtteansøgninger fra mange forskellige typer organisationer, der også driver projekterne. De kaldes støttemodtagere og kan være offentlige myndigheder, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, ngo'er, velgørende organisationer og virksomheder. De enkeltpersoner, der deltager i ESF-projekterne, kaldes deltagere. Det kan f.eks. være ældre arbejdstagere under omskoling, unge jobsøgende i praktik, eller personer, der søger rådgivning om at starte egen virksomhed.