Navigation path

Европейският социален фонд

Всяка година ЕСФ помага на милиони европейци да подобрят начина си на живот чрез усвояване на нови умения и намиране на по-добра работа. Научете повече за ЕСФ: с какво се занимава фондът, как оказва помощ и кой се възползва от това.

My Story

RSS и социални медии

Twitter Facebook RSS

Последна актуализация: 04/06/2014| Нагоре