EPALE
ríomhArdán d’Fhoghlaim Aosach san Eoraip

Home page

Home page

Fáilte chuig EPALE

Is é is EPALE ann ná an pobal nua ilteangach de ghairmithe lánfhásta i mbun foghlama cosúil leat féin! Tá sé anseo chun cabhrú libh oibriú as láimh a chéile d’fhonn feabhas a chur ar cháilíocht agus ar sholáthar na foghlama aosach san Eoraip, d’fhonn earnáil láidir Foghlama Aosach uile-Eorpach a chur ar bun agus d’fhonn a chur ar bhur gcumas, mar ghairmithe oideachais aosach agus mar iolraitheoirí, lámh a shíneadh amach chuig gach duine fásta.

Mar sin, má tá tú rannpháirteach i bhfoghlaim aosach mar ghairmí nó mar oibrí deonach, mar dhéantóir beartais nó mar dhuine acadúil, is duitse atá EPALE á thógáil!

Tuilleadh

EPALE - an ríomhArdán um
Oideachas Aosach san Eoraip

Is é atá in EPALE ná pobal ballraíochta oscailte atá á mhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach. Is é an fhorbairt is déanaí é i dtiomantas leanúnach chun cáilíocht an tsoláthair foghlama aosach san Eoraip a fheabhsú. Léigh tuilleadh faoi bheartas an AE maidir le foghlaim aosach anseo.

Tá an suíomh seo ceaptha go háirithe chun suim a mhúscailt i múinteoirí, oiliúnóirí, taighdeoirí, lucht acadúil, déantóirí beartais agus duine ar bith eile a bhfuil cáil ghairmiúil aige nó aici i bhfoghlaim aosach ar fud na hEorpa.

Beidh raidhse uirlisí fíor-áisiúla ar an suíomh laistigh de roinnt seachtaine, féilire imeachtaí agus áit chun comhpháirtí a chuardach san áireamh. Déanta na fírinne, ba mhaith linn gach eolas a bheidh uait faoi fhoghlaim aosach ar fud na hEorpa a bheith ar fáil in EPALE in aon bhall amháin!

De réir mar a bheidh an suíomh ag teacht chun cinn beidh ar do chumas míreanna nuachta, tuairimí, smaointe agus acmhainní a mhalartú le daoine eile ar fud na hEorpa.

Beidh gach rud ar an suíomh eagraithe mórthimpeall cúig cinn de théamaí tábhachta a bhaineann le foghlaim aosach.  Tá eolas ar fáil anseo.

Geallaimid a chinntiú go mbeidh sibhse, an pobal foghlama aosach, rannpháirteach ó thús go deireadh agus EPALE á fhorbairt, chun go dtabharfaidh sé daoibh a bhfuil sibh ag súil leis agus a bhfuil uaibh ó phobal ar líne ar fud na hEorpa.

Cabhraigh linn EPALE a mhúnlú!

Fáilte chuig EPALE - an pobal ar líne do ghairmithe foghlama aosach san Eoraip!

An é nár chuala tú faoi EPALE roimhe seo? Tá sin amhlaidh mar is tionscnamh úrnua é i bhfoghlaim aosach atá á mhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach. Is cuid de ghealltanas fadtéarmach é chun feabhsuithe agus líonrú níos fearr a chur chun cinn san earnáil foghlama aosach ar fud na hEorpa agus seans a chur ar fáil do gach aosach teacht a fháil ar dheiseanna foghlama den scoth.

Mar sin, cén fáth atá EPALE á chruthú againn? Tá foghlaim aosach ag éirí níos tábhachtaí de réir a chéile do gheilleagar agus do shochaí na hEorpa. Taispeánann suirbhé idirnáisiúnta a rinneadh le déanaí ar scileanna aosach nach bhfuil an Eoraip ag cruthú  chomh maith le mórán dá hiomaitheoirí. Tá leibhéil litearthachta agus uimhearthachta an-ísle ag an gcúigiú cuid d’aosaigh san AE, agus tá na scileanna is gá chun úsáid éifeachtach a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha in easnamh ag ceathrú díobh. 

Ós rud é go n-aithníonn an AE agus na Ballstáit cad é chomh tábhachtach agus atá an scéal tá mar sprioc acu go mbeidh 15% d’aosaigh rannpháirteach i bhfoghlaim ar feadh an tsaoil faoi 2020 ar fud na hEorpa ach tá formhór na dtíortha i bhfad óna leithéid a bhaint amach fós. Dírítear aird air seo san Clár Oibre Eorpach um Fhoghlaim Aosachmar aon le spreagadh chun cur le cáilíocht agus for-rochtain deiseanna foghlama.

Aithníonn an Coimisiún Eorpach gur féidir i bhfad níos mó a dhéanamh chun cabhrú le gairmithe ar fud na hEorpa obair agus foghlaim le chéile. Is dá bhrí sin atá siad ag forbairt na hacmhainne ilteangaí pobail seo. Mar thoradh ar bhaic theanga a bhaint beidh ar chumas na rannpháirtithe ábhair a mhalartú go hoscailte agus leas a bhaint as uirlisí, acmhainní agus smaointe go héasca. Cabhróidh sin le dea-chleachtas a chur chun cinn agus na caighdeáin a ardú.

Liostáil dár nuachtlitir

Liostáil chun gur féidir linn tú a choinneáil ar an eolas inár nuachtlitir faoin bhforbairt atá á déanamh againn ar an suíomh EPALE. De bhreis air sin tá cuntas Twitter seolta againn chun an suirbhé a chur chun cinn. (Bainfimid úsáid as Twitter go ceann tamaill ach amháin má deir sibh linn nach maith libh é!)

Ón bhFoireann Tacaíochta Lárnach
(Is sinne na daoine atá ag obair sa chúlra. Déanaimid deimhin de go bhfuil an nuacht is deireanaí ar EPALE, go mbaineann sé le hábhar agus go ndéanann sé freastal ceart ar do chuid riachtanas. Táimid gnóthach faoi láthair agus sinn i mbun suíomh nua EPALE a chruthú. Beidh a lán gnéithe nua againn duit go luath!)

Stay informed on our latest news!