EPALE
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

Home page

Home page

Добре дошли в EPALE

EPALE е новата многоезична общност за професионалисти като Вас в областта на ученето за възрастни! Нейната цел е да Ви помага да работите заедно за подобряване на качеството и предоставянето на възможности за учене за възрастни в Европа, да изградите силен общоевропейски сектор за учене за възрастни и да Ви даде възможност, като професионалисти в тази област, да достигнете до всички възрастни.

Така че, ако се занимавате с учене за възрастни като професионалист или доброволец, лице, ангажирано с изготвянето на политики, или научен работник, значи EPALE е създадена за Вас!

Още

EPALE — Електронната платформа
за учене на възрастни в Европа

EPALE е многоезична общност с отворено членство, финансирана от Европейската комисия, като най-новата инициатива от постоянния ангажимент за подобряване на качеството на ученето за възрастни в Европа. Можете да прочетете повече за политиката на ЕС в областта на ученето за възрастни  тук.

Сайтът е специално предназначен да бъде от полза за учители, обучаващи, изследователи, научни работници, лица, ангажирани с изготвянето на политики, и всеки друг, който се занимава професионално с ученето за възрастни в Европа.

Ще има много наистина полезни инструменти на сайта през следващите няколко седмици, включително календар със събития и зона за търсене на партньори. Всъщност нашата цел е EPALE да включва на едно място всичко, което трябва да знаете за ученето за възрастни в Европа!

С разрастването на сайта ще можете да обменяте новини, мнения, идеи и ресурси с други хора в цяла Европа.

Всичко в сайта ще бъде организирано около пет важни теми за ученето за възрастни. Ще намерите нашите предложения за основните теми  тук.

Поели сме ангажимент Вие, общността, свързана с ученето за възрастни, да участвате в целия процес на разработване на EPALE, така че платформата да отговаря на очакванията Ви и да Ви даде това, което имате нужда да получите от общоевропейска онлайн общност.

Помогнете за оформяне на EPALE!

Добре дошли в EPALE — онлайн общността за професионалисти в областта на ученето за възрастни в Европа!

Все още не сте чували за EPALE? Това е така, защото е съвсем нова инициатива в областта на ученето за възрастни, финансирана от Европейската комисия. Това е част от дългосрочен ангажимент да се насърчават подобренията и по-добрата работа в мрежи в сектора на ученето за възрастни в цяла Европа и да се предложи на всеки възрастен шанса за достъп до възможности за висококачествено учене.

Защо създаваме EPALE? Ученето за възрастни придобива все по-голямо значение за европейската икономика и европейското общество. Проведено наскоро международно проучване за уменията на възрастните показва, че Европа се представя не толкова добре, колкото много от конкурентите й. Една пета от възрастните в ЕС имат много ниско ниво на езикова и математическа грамотност, а на една четвърт им липсват умения за ефективно използване на цифровите технологии.

Тъй като ЕС и държавите членки осъзнават неговата важност, пред Европа е поставена целта до 2020 г. 15% от възрастните да участват в учене през целия живот, но повечето държави все още са далеч от постигането й. Това е подчертано в Европейската програма за учене за възрастни наред със стремежа за повишаване на качеството и обхвата на възможностите за учене.

Европейската комисия осъзнава, че може да бъде направено много повече, за да се помогне на професионалистите в цяла Европа да работят и да се обучават заедно, поради което разработва този многоезичен ресурс за общността. Чрез премахване на езиковите прегради може да се осъществява по-лесно открит обмен на материали, инструменти, ресурси и идеи, като това помага за популяризиране на добрите практики и по този начин — за повишаване на стандартите.

Абонирайте се за информационния бюлетин

Абонирайте се, за да можем да Ви информираме редовно за развитието на сайта на EPALE чрез информационния си бюлетин. Създадохме също профил в Twitter, за да помогнем за популяризиране на проучването. (Засега ще използваме Twitter, освен ако не ни кажете, че не го харесвате!)

От главния екип за поддръжка
(Ние сме хората, които стоят зад сцената и гарантират, че EPALE работи, че е актуална и че функционира така, както трябва. В момента сме заети със създаването на новия сайт на EPALE и скоро ще Ви предложим много повече вълнуващи функции!)