Navigation path

High level navigation

Inne narzędzia

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Konferencja

Zmiany klimatyczne – jaką rolę odgrywa gleba?

12 czerwca 2008 r. Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej była gospodarzem konferencji wysokiego szczebla na temat wzajemnych powiązań pomiędzy glebą a zmianami klimatycznymi oraz potencjalnej roli zarządzania glebą w dostosowaniu się do zmian klimatycznych i łagodzeniu ich skutków.

Konferencji przewodniczył Luc Gnacadja, sekretarz wykonawczy Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia, natomiast jej inauguracji dokonał Stavros Dimas, członek Komisji odpowiedzialny za kwestie ochrony środowiska. W konferencji wzięli udział wybitni naukowcy i badacze. Przedstawili oni wyniki najnowszych badań naukowych dotyczących takich zagadnień, jak: zawartość węgla w glebach europejskich, zmian tej zawartości w ostatnich dwudziestu latach, perspektywy w odniesieniu do przewidywanego wzrostu średniej globalnej temperatury, a także rola, jaką praktyki rolnicze i leśne mogą odgrywać w łagodzeniu negatywnych skutków podwyższenia stężeniu dwutlenku węgla w atmosferze. Posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Rady Ministrów oraz inni główni zainteresowani uczestniczyli w dyskusji w celu wyrażenia opinii na temat możliwych opcji politycznych dotyczących wzmocnienia roli, jaką gleba może odgrywać jako miejsce składowania węgla, oraz ograniczenia utraty węgla organicznego w glebie.

Program konferencji zamieszczono tutaj.

Dostępne są następujące przemówienia i prezentacje:

Tytuł

Prelegent

Wprowadzenie przez Przewodniczącego sesji Luc Gnacadja

Przemówienie inauguracyjne

Stavros Dimas

Przewidywane skutki zmian klimatycznych w Europie

Prof. Jean-Pascal van Ypersele

Rola zawartości materii organicznej w glebie w globalnym obiegu węgla

Professor Rattan Lal

Zmiany klimatu przyczyną ubytków węgla w glebie w Zjednoczonym Królestwie?

Pat H. Bellamy

Emisje z gleb torfowych

Dr Jari Liski

Zmiany zawartości materii organicznej w glebie związane z użytkowaniem gruntów oraz praktykami rolniczymi

Dr Dominique Arrouays

Emisje spowodowane zmianami użytkowania gruntów w Brazylii

Prof. Carlos C. Cerri

Rola praktyk rolniczych w zachowaniu lub zwiększeniu zawartości materii organicznej w glebie

Prof. Peter Smith

Ocena potencjalnego wpływu wybranych działań na zmniejszanie emisji dwutlenku węgla i sekwestracji węgla w europejskich glebach

Dr Annette Freibauer

Uwagi końcowe

Jos Delbeke

Raport z konferencji (w języku angielskim), zawierający streszczenie najważniejszych wniosków zarówno z konferencji jak i z dyskusji panelowej, jest dostępny tutaj.

Streszczenie raportu dostępne jest we wszystkich językach oficjalnych:

български cs es da de et el en fr it lv lt hu mt nl pl pt română sk sl fi sv (pdf ~20K)