Ścieżka nawigacji

Small Business Portal EMAS Ecolabel GPP Awards

Ułatwianie zgodności środowiskowej

Małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP) trudniej jest dostosować się do przepisów w zakresie środowiska niż większym firmom. Zasadniczo im mniejsza firma, tym jest to trudniejsze.
Często MSP nie są świadome swoich zobowiązań w zakresie ochrony środowiska – jednakże nie wiedzą także o korzyściach płynących z bycia „eko”: nowych możliwościach rynkowych oraz oszczędnościach.

Komisja Europejska przedstawiła propozycję Programu Wsparcia Zgodności Środowiskowej, by ułatwić MSP wywiązywanie się z ich obowiązków i poprawienie wyników środowiskowych.

Podjęte działania dotyczą szeregu obszarów:
  • Minimalizowania obciążeń administracyjnych spółek
  • Udzielania pomocy MSP w integrowaniu kwestii środowiskowych w ich działalność
  • Wspierania sieci regionalnych i krajowych
  • Budowania lokalnego know-how
  • Poprawy komunikacji
  • Zapewniania finansowania

Przeglądu programu ECAP

Małe, czyste i konkurencyjne – program pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w dostosowaniu się do przepisów dotyczących ochrony środowiska:

Dokumenty przygotowawcze

Najblizszy punkt kontaktowy

Najblizszy punkt kontaktowy
| Gora