Ścieżka nawigacji

-->

Small Business Portal EMAS Ecolabel GPP Awards

Highlight

09/07/2014

Zielony Plan Działania dla MŚP

Komisja Europejska przyjęła nowy Komunikat zatytułowany "Zielony Plan Działania dla MŚP". Plan działania obejmuje serię nowych i zmienionych działań, które Komisja podejmie w celu promowania lepszego wykorzystania zasobów przez MŚP i udzielenia im pomocy w osiąganiu lepszych wyników na zielonych rynkach.

Dalsze informacje są dostępne na stronie:

Co chcesz zrobić?

| Gora