Declinarea responsabilității: Site-ul este în curs de actualizare și reflectă momentan situația la data de 15.3.2013. Pentru informații mai recente, accesați http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm.

Cale de navigare

De ce este nevoie de un nou act legislativ?

De ce este dăunătoare exploatarea ilegală a lemnului?

Exploatarea ilegală a lemnului – recoltarea lemnului într-un mod care încalcă legislația sau reglementările din țara de recoltare – are un grav impact economic, ecologic și social asupra unora dintre cele mai valoroase păduri ale lumii și asupra comunităților care depind de ele.

 • Efecte economice

  Aceasta duce la pierderi de venituri și subminează eforturile operatorilor legali.

 • Efecte ecologice

  Aceasta este asociată cu despădurirea, schimbările climatice și declinul biodiversității.

 • Efecte sociale

  Aceasta este legată de conflicte privind terenurile și resursele și de slăbirea puterii comunităților locale.

De ce este important ca Uniunea Europeană să acționeze?

UE este o piață de export extrem de importantă pentru multe țări în care exploatarea ilegală a lemnului a devenit ceva obișnuit. Adoptând o atitudine de genul „fără alte întrebări”, nu facem decât să finanțăm fără să ne dăm seama infracțiunile forestiere și să subminăm eforturile de aplicare a legii în unele dintre cele mai sărace țări ale lumii producătoare de lemn.

Ce face UE?

În 2003, UE a elaborat planul de acțiune FLEGT ( aplicarea legislației, guvernanța și schimburile comerciale în domeniul forestier), care cuprinde o serie de măsuri pentru a exclude de pe piețe lemnul exploatat ilegal, pentru a îmbunătăți aprovizionarea cu lemn exploatat legal și pentru a spori cererea de produse din lemn provenite din surse legale.

Cele două elemente principale ale planului de acțiune sunt Regulamentul UE privind exploatarea lemnului și acordurile de parteneriat voluntar (APV). APV-urile sunt acorduri comerciale cu țările exportatoare de lemn, menite să ajute la prevenirea introducerii pe piața europeană a lemnului exploatat ilegal.

În temeiul Regulamentului UE privind exploatarea lemnului (EUTR), lemnul care face obiectul unei licențe FLEGT sau al unui permis CITES (Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție) este considerat conform cu cerințele EUTR.

Legislație secundară

EUTR este completat de alte două acte legislative care oferă mai multe detalii despre o serie de puncte specifice ale regulamentului EUTR:

 1. Regulamentul privind normele de procedură pentru recunoașterea și retragerea recunoașterii organizațiilor de monitorizare:
  Regulamentul delegat (UE) nr. 363/2012 al Comisiei
 2. Regulamentul de asigurare a punerii în aplicare uniforme a EUTR:
  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei