Izjava o ograničenju odgovornosti: na stranici je prikazano stanje od 15. 3. 2013., a ažuriranje je u tijeku. Novije informacije dostupne su na http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigacijski put

Koja je svrha novog zakona?

Zašto je nezakonita sječa štetna?

Nezakonita sječa – sječa šuma koja se ne obavlja sukladno zakonima i uredbama zemlje u kojoj se obavlja – ima značajan gospodarski, ekološki i društveni utjecaj na neke od preostalih vrlo vrijednih šuma i zajednice koje o njima ovise.

 • Gospodarski

  Dovodi do gubitaka u prihodima i omalovažava napore koje ulažu legalni poduzetnici.

 • Ekološki

  Povezana je s krčenjem šuma, klimatskim promjenama i gubitkom biološke raznolikosti.

 • Društveni

  Povezana je sa sukobima za prevlast nad zemljištima i izvorima te slabljenjem lokalnih zajednica.

Zašto je važno da Europska unija nešto poduzme na tom području?

EU predstavlja važno izvozno tržište za mnoge zemlje u kojima je nezakonita sječa vrlo rasprostranjena. Zauzimanjem „bezbrižnog“ stava nesvjesno potičemo kriminalne radnje u području šumarstva i omalovažavamo napore usmjerene na provedbu zakona u nekim od najsiromašnijih država proizvođača u svijetu.

Kako se EU suočava s navedenim problemom?

Još 2003. EU je razradila FLEGT (Provođenje zakona o šumama, upravljanju i trgovini) akcijski plan kojim se osigurava niz mjera za izuzimanje nezakonite drvne sirovine sa tržišta s ciljem njegove bolje opskrbe sa zakonito posječenom drvnom sirovinom i poticanja potražnje proizvoda izrađenih od drva provjerenog podrijetla.

Dva ključna čimbenika akcijskog plana su Uredba Europske unije o drvu i dragovoljni partnerski ugovori (eng. Voluntary Partnership Agreement, VPA). VPA-i su sporazumi o trgovinskoj razmjeni sa zemljama izvoznicima drvne sirovine kojima se onemogućava plasman nezakonite drvne sirovine na europsko tržište.

Sukladno Uredbi Europske unije o drvu (EUTR), drvna sirovina koja posjeduje FLEGT dozvolu ili CITES (Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka) dopuštenje smatra se sukladnom s EUTR-om.

Sekundarno zakonodavstvo

Nadopunu EUTR-a predstavljaju dva dodatna pravna dokumenta u kojima su detaljnije opisane posebne točke sadržane u zakonu:

 1. Uredba o pravilima priznavanja i dobivanja priznanica od nadzornih tijela:
  Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 363/2012
 2. Uredba kojom se osigurava ujednačena primjena zakona:
  Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 607/2012