Declinarea responsabilității: Site-ul este în curs de actualizare și reflectă momentan situația la data de 15.3.2013. Pentru informații mai recente, accesați http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm.

Cale de navigare

Cine este vizat?

Regulamentul îi împarte pe cei care fac afaceri cu lemn și produse din lemn în două categorii: operatori și comercianți. Operatorilor – și anume celor care introduc pentru prima dată pe piața UE lemnul sau produsele din lemn – le revine cea mai mare parte a responsabilității, iar comercianților – și anume celor care cumpără sau vând lemn ori produse din lemn deja introduse pe piață – le revine doar obligația de a păstra evidențe ale furnizorilor și clienților lor.

Verificați-vă responsabilitățile:

Operatori

Introduceți pentru prima dată lemn sau produse din lemn pe piața UE.

Responsabilitatea dvs.

Trebuie să exercitați diligența necesară („due diligence”) atunci când introduceți lemn pe piața UE. Dumneavoastră trebuie să minimizați riscurile ca lemnul să provină sau să fie produs din surse recoltate în mod ilegal. Aceasta înseamnă că trebuie să implementați un sistem de gestionare a riscurilor denumit sistem „due diligence”, bazat pe:

informare: operatorul trebuie să aibă acces la informații privind lemnul și produsele din lemn, țara de recoltare (și, dacă este cazul, regiunea subnațională sau concesiunea), speciile de lemn, cantitatea, detaliile furnizorului, precum și la informații privind conformitatea cu legislația națională;

evaluarea riscurilor: operatorul trebuie să evalueze riscul de a utiliza lemn exploatat ilegal în lanțul său de aprovizionare, pe baza informațiilor identificate mai sus și ținând seama de criteriile de risc stabilite în EUTR;

atenuarea riscurilor: dacă evaluarea arată că riscul de a utiliza lemn exploatat ilegal în lanțul de aprovizionare nu este neglijabil, acesta poate fi atenuat prin alte măsuri, de exemplu solicitarea de informații și verificări suplimentare din partea furnizorului.

Pentru mai multe informații despre diligența necesară („ due diligence ”), a se vedea „Cum se aplică?”.

Comercianți

Vindeți sau cumpărați – în scop comercial – lemn sau produse din lemn deja introduse pe piața UE.

Responsabilitatea dvs.

Trebuie să păstrați informații privind furnizorii și clienții pentru a facilita trasabilitatea lemnului utilizat.

Aceste informații trebuie păstrate o perioadă de cinci ani.

Informațiile sunt necesare doar până la ultimul punct de vânzare între întreprinderi. Nu sunt necesare informații despre vânzările către consumatorii finali.

Cum pot exercita operatorii diligența necesară („due diligence”)?

Operatorii își pot dezvolta propriul sistem „due diligence” – un set de măsuri și proceduri pentru minimizarea eficientă a riscurilor – sau pot folosi un sistem elaborat de o organizație de monitorizare. Organizații de monitorizare din zona dumneavoastră.

Pentru mai multe informații despre diligența necesară („due diligence”), a se vedea „Cum se aplică?” sau a se consulta ghidulpdf(405 KB)   detaliat .

Tot nu sunteți sigur dacă vă încadrați în categoria operator sau comerciant?

Iată câteva scenarii menite să vă îndrume.

Scenariul 1

Fabricantul C cumpără hârtie dintr-o țară terță din afara UE și o importă în UE (în orice țară), unde folosește hârtia pentru a face caiete de exerciții. Acesta vinde apoi caietele de exerciții distribuitorului D din orice țară membră a UE. Caietele de exerciții sunt astfel produse care fac obiectul anexei la Regulamentul UE privind exploatarea lemnului.

  • Fabricantul C devine operator în momentul în care importă hârtia spre a fi utilizată în activitățile sale comerciale.

Scenariul 2

Compania X recoltează lemn de pe terenurile proprii din cadrul UE, îl transportă și îl prelucrează în propria fabrică de cherestea, iar apoi vinde cheresteaua companiei Y:

  • Compania X devine operator în momentul în care recoltează lemn de pe terenurile proprii spre a fi distribuit prin activitățile sale comerciale.

Scenariul 3

Un fabricant C cu sediul în UE importă hârtie kraft cretată direct de la un producător dintr-o țară terță și o folosește pentru a ambala produse care sunt apoi vândute pe piața UE.

  • Fabricantul C devine operator în momentul în care importă hârtia kraft în UE spre a fi utilizată în activitățile sale comerciale. (A se remarca faptul că, în acest caz, nu are importanță că hârtia kraft este folosită doar pentru ambalare, deoarece este importată ca produs în sine).

Mai multe scenarii sunt disponibile în ghidpdf(405 KB) .