Disclaimer: de site weerspiegelt de toestand per 15/03/2013 en wordt momenteel bijgewerkt. Recentere informatie vindt u op http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Kruimelpad

Voor wie is de verordening bedoeld?

De verordening maakt een onderscheid tussen twee soorten (ver)kopers van hout en houtproducten: marktdeelnemers en handelaren. Marktdeelnemers (zij die hout of houtproducten voor het eerst op de EU-markt brengen) dragen de meeste verantwoordelijkheid. Handelaren (zij die hout of houtproducten kopen of verkopen die al op de interne markt zijn gebracht) zijn enkel verplicht om informatie bij te houden over hun leveranciers en klanten.

Controleer wat uw verplichtingen zijn:

Marktdeelnemer

U brengt hout of houtproducten voor het eerst op de EU-markt.

Uw verplichtingen:

Wanneer u hout op de EU-markt brengt moet u zorgen dat het risico verwaarloosbaar is dat u illegaal gekapt hout en producten van dergelijk hout op de interne markt brengt. Daarom moet u een specifiek risicobeheerssysteem invoeren, een stelsel van „zorgvuldigheidseisen”, gebaseerd op:

Informatie: de marktdeelnemer moet toegang hebben tot informatie over het hout en de houtproducten, het land van herkomst (en in voorkomende gevallen de subnationale regio en de kapconcessie), de houtsoort, de hoeveelheid, nadere bijzonderheden over de leverancier en informatie over de naleving van de nationale wetgeving;

Risicobeoordeling: de marktdeelnemer moet op basis van de hierboven beschreven informatie beoordelen wat het risico is dat illegaal hout in zijn toeleveringsketen is terechtgekomen, rekening houdend met de in de verordening vastgestelde risicocriteria;

Risicobeperking: wanneer uit de beoordeling blijkt dat er een niet-verwaarloosbaar risico bestaat dat illegaal hout in de toeleveringsketen aanwezig is, kan dat risico worden beperkt, bijvoorbeeld door de betrokken leverancier te vragen naar aanvullende informatie en controle.

Meer informatie over de „zorgvuldigheidseisen” vindt u in „Hoe wordt de verordening toegepast? ”.

Handelaar

U koopt of verkoopt – voor commerciële doeleinden – hout of houtproducten die al op de EU-markt zijn gebracht.

Uw verplichtingen

U bent verplicht informatie bij te houden over uw leveranciers en klanten, zodat het hout dat u verhandelt gemakkelijk kan worden getraceerd.

U moet deze gegevens gedurende vijf jaar bewaren.

Deze informatie is enkel vereist voor de periode tot de laatste verkoop tussen bedrijven. Informatie over de niet-commerciele verkoop aan eindgebruikers hoeft niet te worden bijgehouden.

Hoe houden marktdeelnemers zich aan het stelsel van zorgvuldigheidseisen?

Marktdeelnemers kunnen hun eigen stelsel van zorgvuldigheidseisen ontwikkelen – maatregelen en procedures die het risico effectief beperken – of een stelsel gebruiken dat is ontwikkeld door een toezichthoudende organisatie. Toezichthoudende organisaties in Nederland: Toezichthoudende organisaties in België/Vlaanderen.

Meer informatie over de zorgvuldigheidseisen vindt u in „Hoe wordt de verordening toegepast?” of in de gedetailleerde leidraad voor de EU-houtverordeningpdf(135 KB)  .

Twijfelt u nog steeds of u een marktdeelnemer of handelaar bent?

Hieronder vindt u enkele scenario’s als richtlijn.

Scenario 1

Producent C koopt papier in een derde land buiten de EU om het in te voeren in de EU (om het even in welke lidstaat), waar hij of zij het papier gebruikt om oefenboeken van te maken. Hij of zij verkoopt deze boeken vervolgens aan detailhandelaar D in om het even welke EU-lidstaat. Papier voor oefenboeken valt onder de bijlage bij de EU-houtverordening:

  • producent C wordt marktdeelnemer als hij of zij papier invoert voor gebruik in zijn of haar eigen bedrijf.

Scenario 2

Bedrijf X kapt hout op eigen grond in de EU. Dat hout wordt vervolgens vervoerd en verwerkt in de zagerij van het bedrijf, die het als gezaagd zachthout doorverkoopt aan bedrijf Y:

  • bedrijf X wordt marktdeelnemer als het eigen hout kapt voor distributie via het eigen bedrijf.

Scenario 3

Producent C die in de EU is gevestigd voert gecoat knutselpapier rechtstreeks in van een producent uit een derde land en gebruikt dit papier om producten te verpakken die vervolgens op de EU-markt worden verkocht:

  • producent C wordt marktdeelnemer als hij of zij knutselpapier in de EU importeert voor gebruik in het eigen bedrijf (opgelet: in dit geval is er geen sprake van papier dat enkel gebruikt wordt voor verpakkingsdoeleinden, aangezien het papier wordt geïmporteerd als product op zich).

U vindt meer scenario’s in de leidraad voor de EU-houtverordeningpdf(135 KB) .