Izjava o ograničenju odgovornosti: na stranici je prikazano stanje od 15. 3. 2013., a ažuriranje je u tijeku. Novije informacije dostupne su na http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigacijski put

Tko joj je podložan?

Prema Uredbi, postoje dvije skupine koje posluju s drvnom sirovinom i proizvodima od drva: poduzetnici i trgovci. Poduzetnici – oni koji prvi plasiraju proizvode od drva na EU tržište – snose najveći dio odgovornosti dok trgovci – oni koji kupuju ili prodaju drvnu sirovinu ili proizvode od drva koji su već na tržištu – imaju samo obavezu vođenja evidencije svojih dobavljača i kupaca kako bi se lakše pratio put drvne sirovine.

Upoznajte se s Vašim obavezama:

Poduzetnici

Vi prvi puta plasirate drvnu sirovinu ili proizvode od drva na EU tržište.

Vaše obaveze

Vi ste obvezni izvršiti „dubinsko snimanje“ prilikom plasiranja drvne sirovine na EU tržište. Vaša je odgovornost smanjiti mogućnost priljeva drvne sirovine ili proizvoda od drva koji potječu s nezakonito posječenih površina. To znači da morate razviti sustav upravljanja rizikom, poznat pod nazivom, „sustav dubinskog snimanja“, koji se zasniva na:

Podacima: Poduzetnik mora imati pristup podacima o drvnoj sirovini i proizvodima o drva, zemlji sječe (te, kada je taj podatak dostupan, naziv nacionalne podregije i koncesije), vrstama, količini, detaljima dobavljača i potvrdi o usklađenosti s nacionalnim zakonodavstvom.

Procjeni rizika: Poduzetnik mora procijeniti rizik postojanja nezakonite drvne mase u njegovom lancu opskrbe na temelju prethodno navedenih podataka vodeći pritom računa i o kriterijima rizika koji su propisani EUTR-om.

Smanjenju rizika: Ako procjena rizika pokazuje da rizik postojanja nezakonite drvne sirovine u lancu opskrbe nije zanemariv, ovaj rizik može se smanjiti primjenom dodatnih mjera, na primjer zahtijevanjem dodatnih podataka i provjerom dobavljača.

Za više detalja o dubinskom snimanju pogledajte „ Kako se snimanje provodi “?

Trgovci

Vi kupujete ili podajete – u komercijalne svrhe – drvnu sirovinu ili proizvode od drva koji su već plasirani na EU tržište.

Vaše obaveze

Vaša je odgovornost čuvati informacije o Vašim dobavljačima i kupcima kako bi se lakše pratio put drvne sirovine.

Evidenciju treba čuvati pet godina.

Treba čuvati samo evidenciju koja se odnosi na razdoblje koje prethodi zadnjoj novčanoj razmjeni među tvrtkama. Ne moraju se čuvati podaci o prodaji krajnjim kupcima.

Kako poduzetnici mogu obaviti „dubinsko snimanje“?

Poduzetnici mogu razviti vlastite sustave dubinskog snimanja – skup mjera i postupaka kojima se učinkovito smanjuje rizik – ili upotrijebiti onaj koji je razvilo nadzorno tijelo. Nadzorna tijela u Vašoj blizini.

Za više detalja o dubinskom snimanju pogledajte „Kako se snimanje provodi“ ili pročitajte detaljan dokument sa smjernicamapdf(100 KB)  . 

Još ne znate jeste li poduzetnik ili trgovac?

Navodimo nekoliko primjera koji će Vam pomoći

Primjer 1

Proizvođač C kupuje papir u trećoj zemlji izvan EU i uvozi ga u EU (bilo koju državu članicu) gdje ga upotrebljava za izradu vježbenica. Zatim prodaje vježbenice prodavaču D u bilo kojoj zemlji članici EU. Vježbenice su proizvodi koji su navedenu u Dodatku Uredbe Europske unije o drvu:

  • Proizvođač C postaje poduzetnik kada uvozi papir s kojim posluje.

Primjer 2

Tvrtka X obavlja sječu drvne sirovine na vlastitom zemljištu unutar EU, potom je prevozi i obrađuje u vlastitim pilana te prodaje obrađeno meko drvo tvrtki Y:

  • Tvrtka X postaje poduzetnik kada obavlja sječu vlastite drvne sirovine koju distribuira kroz vlastito poslovanje.

Primjer 3

Proizvođač sa sjedištem u EU uvozi papir od neizbijeljene sulfatne celuloze direktno od treće zemlje proizvođača te ga upotrebljava za pakiranje proizvoda koji se zatim prodaju na EU tržištu:

  • Proizvođač C postaje poduzetnik kada u EU uvozi papir od neizbijeljene sulfatne celuloze za upotrebu u vlastitom poslovanju. (Napominjemo da se u ovom slučaju papir od neizbijeljene celuloze uvozi kao jedinstven proizvod bez obzira što se upotrebljava samo za pakiranje).

Veći broj primjera dostupan je u dokumentu sa smjernicama pdf(100 KB) .