Declinarea responsabilității: Site-ul este în curs de actualizare și reflectă momentan situația la data de 15.3.2013. Pentru informații mai recente, accesați http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm.

Cale de navigare

Ce prevede actul legislativ?

În temeiul noului Regulament al UE privind exploatarea lemnului (EUTR – Regulamentul (UE) nr. 995/2010), se interzice introducerea pe piața UE a lemnului recoltat ilegal și a produselor derivate din acesta. Regulamentul se aplică lemnului și produselor din lemn introduse pentru prima dată pe piața UE. Acesta contracarează comerțul cu lemn și produse din lemn recoltat ilegal, impunând trei obligații-cheie:

 1. Se interzice introducerea pentru prima dată pe piața UE a lemnului recoltat ilegal și a produselor derivate din acesta.
 2. Operatorii din UE – și anume cei care introduc pentru prima dată lemn și produse din lemn pe piața UE – trebuie să exercite diligența necesară („due diligence”).
 3. Comercianții – și anume cei care cumpără sau vând lemn ori produse din lemn deja introduse pe piață – sunt obligați să păstreze informații privind furnizorii și clienții pentru a facilita trasabilitatea lemnului.

Ce intră sub incidența regulamentului?

Intră sub incidența regulamentului atât lemnul și produsele din lemn provenite din UE, cât și cele importate din afara UE. Lemnul care face obiectul unei licențe FLEGT sau al unui permis CITES este considerat conform cu dispozițiile Regulamentului privind exploatarea lemnului.

Actul legislativ acoperă o gamă largă de mase lemnoase și produse din lemn. Totuși, nu toate masele lemnoase și produsele din lemn intră sub incidența regulamentului. O listă cuprinzătoare a produselor care fac obiectul regulamentului poate fi consultată aici.

Lemn și produse din lemn, în conformitate cu clasificarea din Nomenclatura combinată prevăzută în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului [1], cărora li se aplică dispozițiile prezentului regulament

 • 4401 Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, ramuri, vreascuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, chiar aglomerate, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare
 • 4403 Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat
 • 4406 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare
 • 4407 Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm
 • 4408 Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin retezarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, decupat sau derulat, chiar șlefuit, geluit sau lipit cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm
 • 4409 Lemn (inclusiv lamele și frizele de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap
 • 4410 Plăci aglomerate, panouri numite "oriented strand board" (OSB) și panouri similare (de exemplu, panourile numite "waferboard"), din lemn sau din alte materiale lemnoase, chiar aglomerate cu rășini sau cu alți lianți organici
 • 4411 Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemnoase, chiar aglomerate cu rășini sau cu alți lianți organici
 • 4412 Placaj, panouri furniruite și lemn stratificat similar
 • 44130000 Lemn "densificat", în blocuri, scânduri, lame sau sub formă de profile
 • 441400 Rame din lemn pentru tablouri, fotografii, oglinzi sau obiecte similare
 • 4415 Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare din lemn; tambure pentru cabluri, din lemn; paleți simpli, boxpaleți si alte platforme de încărcare, din lemn; grilaje din lemn pentru paleți
 • (Alte materiale decât cele de ambalaj, utilizate exclusiv ca ambalaj pentru suportul, protecția sau transportul unui alt produs introdus pe piață)
 • 44160000 Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele
 • 4418 Lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie pentru construcții, inclusiv panouri celulare, panouri asamblate pentru acoperit podeaua și șindrile ("shingles" și "shakes") din lemn
 • Celuloză și hârtie, prevăzute la capitolele 47 și 48 din Nomenclatura combinată, cu excepția celor pe bază de bambus și a produselor reciclate (deșeuri și resturi)
 • 940330, 940340, 94035000, 940360 și 94039030 Mobilă din lemn
 • 94060020 Construcții prefabricate

[1] Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

Ce nu intră sub incidența regulamentului?

Este important de menționat faptul că lista de mai jos nu este exhaustivă.

 • produsele reciclate;
 • produsele din hârtie tipărită, cum sunt cărțile, revistele și ziarele;
 • materialele de ambalaj folosite exclusiv pentru suportul, protecția sau transportul altui produs;
 • unele produse din bambus sau palmier;
 • lemnul cumpărat sau vândut de persoane private pentru uz personal;
 • alte produse neincluse în anexă*.

* Pentru a afla dacă un produs intră sau nu sub incidența regulamentului, importatorii ar trebui să consulte Nomenclatura combinată din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului