Upozornění: Informace uvedené na této stránce odpovídají situaci z 15. března 2013. V současné době probíhá jejich aktualizace. Novější informace najdete na stránce: http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Cesta

Co zákon říká?

Nové nařízení EU v oblasti dřeva (EUTR – nařízení (EU) č. 995/2010) zakazuje uvádění nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva na trh EU. EUTR se také vztahuje na dřevo a dřevařské výrobky poprvé uváděné na trh EU. Staví se proti obchodování s nezákonně vytěženým dřevem a dřevařskými výrobky v EU stanovením tří klíčových povinností:

  1. Je zakázáno uvádět nezákonně vytěžené dřevo a výrobky z tohoto dřeva poprvé na trh EU.
  2. Hospodářské subjekty v EU, které uvádějí dřevařské výrobky na trh EU poprvé, mají provádět „náležitou péči“.
  3. Obchodníci,  kteří nakupují nebo prodávají dřevo a dřevařské výrobky již uvedené na trh, mají povinnost vést informace o svých dodavatelích a zákaznících, aby bylo možné dřevo snadno vysledovat.

Na co se nařízení vztahuje?

Toto nařízení se vztahuje na dřevo i na dřevařské výrobky vyrobené v EU a dovezené odjinud. Dřevo s licencí FLEGT nebo povolením CITES je považováno za vyhovující požadavkům nařízení o dřevě.

Toto nařízení se vztahuje na širokou škálu dřeva a dřevařských výrobků. Nicméně se nevztahuje na veškeré dřevo a dřevařské výrobky. Vyčerpávající seznam výrobků, na něž se zákon vztahuje, je uveden zde.

Na co se nařízení nevztahuje?

Upozorňujeme, že níže uvedený seznam není vyčerpávající.