Отказ от отговорност: уебсайтът отразява положението към 15.03.2013 г. и в момента се актуализира. По-нова информация можете да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Навигационна пътека

Кът за пресата

Съобщение за пресата

Съобщение за пресата, предназначено за разпространение в държавите-членкиpdf - 96 KB[96 KB]

Изтегляне на всички езици

Видеоматериали

Изтегляне