Navigacijski put

Poslujete s drvnom sirovinom?

Jeste li znali? Da 3. ožujka 2013. stupa na snagu Uredba Europske unije o drvu (EUTR) s ciljem da se spriječi stavljanje u promet nezakonito posječene drvne sirovine u Europskoj uniji.

Sukladno EUTR-u, nezakonito posječenu drvnu sirovinu i proizvode koji su od nje napravljeni zabranjeno je plasirati na EU tržište. Regulativa se primjenjuje na drvnu sirovinu i proizvode od drva koji se prvi puta plasiraju na EU tržište.