Διαδρομή πλοήγησης

Εμπορεύεστε ξυλεία;

Τα μάθατε; Στις 3 Μαρτίου 2013 τίθεται σε ισχύ ένας κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία (EUTR), με στόχο τον τερματισμό της κυκλοφορίας παράνομα υλοτομημένης ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο του EUTR, απαγορεύεται η διάθεση παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων που προέρχονται από τέτοια ξυλεία στην αγορά της ΕΕ. Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε ξυλεία και προϊόντα ξυλείας που διατίθενται για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ.