Sti

Handler du med træ?

Har du hørt det? Den 3. marts 2013 træder EU's forordning om ulovligt træ (EUTR) i kraft med henblik på at bekæmpe handel med ulovligt fældet træ i Den Europæiske Union.

I henhold til EUTR er det forbudt at bringe ulovligt fældet træ og produkter heraf i omsætning på EU-markedet. Forordningen finder anvendelse på træ og træprodukter, som bringes i omsætning på EU-markedet for første gang.