Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije na spletišču odražajo stanje na dan 15.  3. 2013. Spletišče posodabljamo. Več ažurnih informacij vsebuje stran http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigacijska pot

Kako se Uredba uporablja?

Izvrševanje Uredbe EU o lesu

Uredba EU o lesu je zavezujoča v vseh državah EU, toda kdo jo izvršuje in kako? Odgovor se nahaja v nadaljevanju, več informacij pa boste našli tudi v napotkihpdf(334 KB) .

Zakonodajalec v vaši državi določi „učinkovite, sorazmerne in odvračilne“ kazni, da bi zagotovil skladnost z Uredbo.

Ne pozabite, da Uredba EU o lesu ne učinkuje za nazaj, kar pomeni, da velja samo za les in lesne proizvode, ki so dani na trg od vključno 3. marca 2013.

Če vas zanima, kakšne so kazni v vaši državi, se obrnite na vaš pristojni organ.

Pristojni organ v vaši državi usklajuje uporabo Uredbe.

Pristojni organ izvaja preglede gospodarskih subjektov in nadzornih organizacij.

Pristojni organ v vaši državi poiščite tukaj.

Nadzorne organizacije iz vse EU oblikujejo sisteme potrebne skrbnosti, ki jih lahko kot gospodarski subjekt uporabljate, da bi zagotovili skladnost z Uredbo EU o lesu. Lahko pa se odločite tudi za oblikovanje lastnega sistema.

Kako lahko vaše podjetje izvaja Uredbo? Več o „potrebni skrbnosti“.

Kako se mora vaše podjetje pripraviti, da bo ravnalo v skladu z Uredbo EU o lesu? Ko opredelite, ali ste gospodarski subjekt ali trgovec, so nadaljnji koraki jasni.

Če ste trgovec, morate samo hraniti podatke o podjetjih, od katerih kupujete lesne proizvode, in o podjetjih, ki jim takšne proizvode prodajate.

Kot gospodarski subjekt imate večjo odgovornost. Izvajati morate sistem potrebne skrbnosti, da bi zagotovili, da so bili vaši proizvodi pridobljeni zakonito.

Uporabljati morate sistem potrebne skrbnosti, ki vsebuje naslednje elemente:

informiranje: imeti morate dostop do naslednjih informacij o lesu:

 • opis (med drugim trgovsko ime, vrsta proizvoda in splošno ime/polno znanstveno ime vrste);
 • država pridobivanja (in, če je primerno, lokalno področje pridobivanja kakor tudi dovoljenje za pridobivanje, tj. vsak dogovor o prenosu pravice za pridobivanje lesa na opredeljenem območju);
 • količina (izražena v prostornini, teži ali številu enot);
 • ime in naslov dobavitelja gospodarskega subjekta;
 • ime in naslov kupca (trgovca), ki kupi les;
 • dokumenti ali druge informacije, ki dokazujejo, da so les in lesni proizvodi skladni z veljavno zakonodajo. Nekatere dejanske primere „dokumentov ali drugih informacij“ si lahko ogledate v oddelku 4 napotkov.

ocena tveganja: analizirati in oceniti morate, kolikšno je tveganje, da je bil les, s katerim se ukvarjate, pridobljen nezakonito. Pri tej oceni les, s katerim trgujete, preučite s pomočjo naslednjih meril:

 • zagotovitev skladnosti z veljavno zakonodajo, ki lahko vključuje certifikat ali druge sheme, ki jih je potrdila tretja oseba in ki zajemajo skladnost z veljavno zakonodajo;
 • razširjenost nezakonitega pridobivanja določenih drevesnih vrst;
 • razširjenost nezakonitega pridobivanja ali praks v državi pridobivanja oziroma na lokalnem področju pridobivanja v državi pridobivanja, vključno z upoštevanjem razširjenosti oboroženih spopadov;
 • kazni, ki jih nalaga Varnostni svet ZN ali Svet Evropske unije na področju uvoza ali izvoza lesa;
 • zapletenost dobavne verige lesa in lesnih proizvodov.

Podrobnejše informacije so na voljo v napotkihpdf(334 KB) .

ublažitev tveganja: če menite, da tveganje dajanja nezakonito pridobljenega lesa na trg ni zanemarljivo, morate sprejeti ukrepe za ublažitev tveganja. Ti lahko vključujejo:

 • zahtevo po dodatnih informacijah od vaših dobaviteljev;
 • zahtevo po dodatnih dokumentih od vaših dobaviteljev;
 • zahtevo po preverjanju, ki ga opravi tretja oseba, itd.