Dikjarazzjoni ta' ċaħda: is-sit jirrifletti s-sitwazzjoni
fil-15/03/2013 u l-aġġornament għaddej il-ħin kollu.
Hi disponibbli informazzjoni aktar riċenti fi http://ec.europa.eu/
environment/forests/timber_regulation.htm

Mogħdija tan-navigazzjoni

Kif inhu applikat?

Infurzar tar-Regolament tal-UE dwar l-Injam (EUTR)

L-EUTR huwa vinkolattiv f'kull pajjiż tal-UE, iżda kif jiġi infurzat u minn min? Sir af minn hawn taħt u tinsiex tikkonsulta d-Dokument ta' Gwida pdf(375 KB) għal aktar informazzjoni.

Il-leġiżlatur f'pajjiżek jistabbilixxi penali 'effettivi, proporzjonati u disswassivi' sabiex jiżgura l-konformità.

Ftakar li l-EUTR ma għandux effett retroattiv, dan ifisser li huwa japplika biss għal injam u għal prodotti tal-injam li jitpoġġew fis-suq nhar u wara t-3 ta' Marzu 2013.

Sir af dwar il-penali f'pajjiżek billi tikkuntattja lill-awtorità kompetenti.

Awtorità kompetenti f'pajjiżek tikkoordina l-applikazzjoni tar-Regolament.

Awtoritajiet kompetenti iwettqu kontrolli fuq operaturi u fuq organizzazzjonijiet ta' monitoraġġ.

Sib l-awtorità kompetenti tiegħek minn hawn.

Organizzazzjonijiet ta' monitoraġġ madwar l-UE jiżviluppaw sistemi ta' diliġenza dovuta li, bħala operatur, tista' tuża sabiex tiżgura li inti qed tikkonforma mal-EUTR. Madankollu, tista' tagħżel ukoll li tiżviluppa s-sistema tiegħek stess.

Kif jista' n-negozju tiegħek jimplimenta r-Regolament? Aktar dwar id-'diliġenza dovuta'

Kif għandu n-negozju tiegħek iħejji sabiex jikkonforma mal-EUTR? Ladarba tkun stabbilixxejt jekk intix operatur jew kummerċjant, inti tieħu passi ċari. 

Jekk inti kummerċjant mela kullma għandek tagħmel huwa li żżomm l-informazzjoni fuq in-negozju mingħand min tixtri l-prodotti tal-injam u l-informazzjoni fuq dawk li inti tbiegħilhom.

Jekk inti operatur, inti għandek iktar responsabbiltà. Għandek teżerċita diliġenza dovuta sabiex tagħmel ċert li l-injam fil-prodotti tal-injam tiegħek ikun inqata' legalment.

Għandek tuża sistema tad-diliġenza dovuta li fiha l-elementi li ġejjin:

Informazzjoni: Għandu jkollok aċċess għall-informazzjoni li ġejja dwar l-injam:

 • deskrizzjoni (inkluż l-isem kummerċjali, it-tip ta' prodott u l-isem komuni/isem xjentifiku sħiħ tal-ispeċje);
 • pajjiż tal-qtugħ (u, jekk applikabbli, reġjun tal-ħsad, kif ukoll il-konċessjoni tal-ħsad - jiġifieri kwalunkwe arranġament li jikkonferixxi d-dritt għall-qtugħ tal-injam f'żona definita);
 • il-kwantità (espressa skont il-volum, il-piż jew in-numru ta' unitajiet);
 • l-isem u l-indirizz tal-fornitur għall-operatur;
 • l-isem u l-indirizz tax-xerrej (kummerċjant) li jixtri l-injam;
 • dokumenti jew informazzjoni oħra li tindika l-konformità tal-injam u tal-prodotti tal-injam mal-leġiżlazzjoni applikabbli. Għal xi eżempji konkreti ta' x'jgħodd bħala 'dokumenti jew informazzjoni oħra', jekk jogħġbok ara s-sezzjoni 4 tad-Dokument ta' Gwida.

Valutazzjoni tar-riskju: Inti għandek tanalizza u tevalwa r-riskju li l-injam li inti qed tinnegozja huwiex maqtugħ illegalment. Meta tagħmel din il-valutazzjoni, investiga l-injam li inti qed tinnegozja billi tuża l-kriterji li ġejjin:

 • assigurazzjoni tal-konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli, li tista' tinkludi ċertifikazzjoni jew skemi minn parti terza vverifikata oħra li jkopru konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli;
 • prevalenza tal-qtugħ illegali ta' speċji ta' siġar speċifiċi;
 • prevalenza ta' qtugħ illegali jew jew prattiċi illegali fil-pajjiż tal-qtugħ u/jew reġjun sub-nazzjonali fejn l-injam inqata', inkluż il-kunsiderazzjoni tal-prevalenza ta' kunflitt armat;
 • sanzjonijiet imposti mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU jew il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar importazzjonijiet jew esportazzjonijiet ta' injam;
 • il-kumplessità tal-katina tal-provvista ta' injam u ta' prodotti tal-injam.

Jekk jogħġbok ara d-Dokument ta' Gwida pdf(375 KB) għal informazzjoni aktar dettaljati.

Taffija tar-riskju: Jekk m’intix sodisfatt/a li r-riskju tat-tqegħid ta' injam maqtugħ illegalment fis-suq huwa negliġibbli, inti għandek tieħu azzjoni billi timplimenta miżuri ta' taffija tar-riskju. Dawn jistgħu jinkludu:

 • il-ħtieġa ta' informazzjoni addizzjonali mingħand il-fornituri tiegħek;
 • il-ħtieġa ta' dokumenti addizzjonali mingħand il-fornituri tiegħek;
 • il-ħtieġa ta' verifika minn parti terza, eċċ.