Felelősségkizáró nyilatkozat: ez a webhely a 2013. március 15-én érvényes helyzetet tükrözi, a tartalom aktualizálása folyamatban van. Frissebb információkért látogasson el a következő webhelyre: http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigációs útvonal

A rendelet alkalmazása

A fára és fatermékekre vonatkozó uniós rendelet végrehajtása

A fára és fatermékekre vonatkozó uniós rendelet minden uniós országban kötelező érvényű, de hogyan és milyen szerv által történik annak végrehajtása? Ezzel kapcsolatosan az alábbiakban tájékozódhat, az útmutatóbanpdf(352 KB) pedig bővebb információt talál.

Az országában működő jogalkotónak „hatékony, arányos és visszatartó erejű” szankciókat kell meghatároznia a rendelet betartása érdekében.

Ne feledje: a fára és fatermékekre vonatkozó uniós rendeletnek nincs visszamenőleges hatálya, így az kizárólag a 2013. március 3-tól piacra bocsátott faanyagokra és fatermékekre alkalmazandó.

Ha többet szeretne megtudni az Ön országában alkalmazott szankciókról, vegye fel a kapcsolatot az illetékes hatósággal.

Az országában működő illetékes hatóság biztosítja a rendelet végrehajtását.

Az illetékes hatóságok ellenőrzik a piaci szereplőket és ellenőrző szervezeteket.

Az Ön országában működő illetékes hatóságot itt keresheti ki.

A szerte az Unióban működő ellenőrző szervezetek a kellő gondosság elvén alapuló rendszereket dolgoznak ki, amelyeket Ön piaci szereplőként alkalmazhat a fára és fatermékekre vonatkozó uniós rendeletnek való megfelelés érdekében. Dönthet azonban úgy is, hogy saját rendszert alakít ki.

Hogyan hajthatja végre a rendeletet az Ön vállalkozása? További információk a „kellő gondosság” elvéről

Hogyan kell felkészülnie vállalkozásának a fára és fatermékekre vonatkozó uniós rendelet betartására? Miután megállapította magáról, hogy piaci szereplő vagy kereskedő, a teendők egyértelműek.

Ha Ön kereskedő, mindössze annyit kell tennie, hogy megőrzi az adatokat azokról a vállalkozásokról, amelyektől fatermékek vásárol vagy akiknek fatermékeket ad el.

Ha Ön piaci szereplő, nagyobb felelősséget visel. A kellő gondosság elvével kell meggyőződnie arról, hogy a termékeit alkotó fa legális kitermelésből származik.

A kellő gondosság elvén alapuló rendszert kell alkalmaznia, amely az alábbi elemekből áll:

Adatgyűjtés: Önnek az alábbi információval kell rendelkeznie faanyagával kapcsolatban:

 • termékleírás (beleértve a termék kereskedelmi nevét és típusát, valamint a fafajok közönséges nevét és teljes tudományos nevét);
 • a kitermelés szerinti ország (és adott esetben a fakitermelés országon belüli régiója; valamint a kitermelési koncesszió – így bármilyen olyan egyezmény, amely alapján a fakitermeléshez való jog az adott térségben biztosított);
 • mennyiség (térfogatban, tömegben vagy darabszámban megadva);
 • a piaci szereplő beszállítójának neve és címe;
 • a vevő (kereskedő) neve és címe, akinek a fát és a fatermékeket eladták;
 • okmányok vagy egyéb információk, amelyek igazolják az említett fa és fatermékek megfelelését az alkalmazandó jogszabályoknak. Az útmutató 4. pontjában konkrét példákat talál arra vonatkozóan, hogy mi számít okmánynak és egyéb információnak.

Kockázatértékelés: Elemeznie és értékelnie kell annak eshetőségét, hogy az Ön által forgalomba hozott fa illegális fakitermelésből származik. Az ilyen értékelések során az alábbi kritériumok alapján kell megvizsgálnia az Ön által forgalmazott faanyagokat:

 • az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés igazolása, ideértve a minősítést vagy olyan egyéb, harmadik fél által ellenőrzött rendszert, amely kiterjed az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelésre is;
 • meghatározott fafajták illegális kitermelésének elterjedtsége;
 • az illegális fakitermelés vagy gyakorlatok elterjedtsége a kitermelés szerinti országban és/vagy országon belüli régióban, beleértve a fegyveres konfliktus eshetőségének vizsgálatát is;
 • az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy az Európai Unió Tanácsa által a fa behozatalára vagy kivitelére kiszabott szankciók;
 • a fa és fatermékek forgalmazási láncának összetettsége.

Bővebb információért tanulmányozza az útmutatótpdf(352 KB) .

Kockázatcsökkentés: Ha Ön nincs meggyőződve arról, hogy az illegálisan kitermelt fa forgalomba bocsátásának kockázata elhanyagolható, akkor kockázatcsökkentési intézkedéseket kell életbe léptetnie. Ezek többek között az alábbiak lehetnek:

 • beszállítóit további adatszolgáltatásra szólítja fel;
 • beszállítóitól további dokumentumokat kér be;
 • harmadik fél általi ellenőrzést kezdeményez, stb.