Huom. Sivustoa ollaan uudistamassa. Nykyinen sisältö vastaa ajankohdan 15.3.2013 tilannetta. Tuoretta tietoa on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigointipolku

Miten sitä sovelletaan?

EU:n puutavara-asetuksen täytäntöönpanon valvonta

Puutavara-asetus on sitova kaikissa EU-maissa, mutta miten sen täytäntöönpanoa valvotaan ja kuka sen tekee? Seuraavassa esitellään pääkohdat, ja lisätietoa saa tulkintaohjeesta pdf - 100 KB [100 KB] български (bg)čeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti keel (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)français (fr)italiano (it)latviešu valoda (lv)lietuvių kalba (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)svenska (sv) .

Oman maasi lainsäätäjä laatii ”tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia” seuraamuksia sen varmistamiseksi, että säädöstä noudatetaan.

Muista, ettei puutavara-asetuksella ole taannehtivaa vaikutusta. Sitä siis sovelletaan ainoastaan puuhun ja puutuotteisiin, jotka saatetaan markkinoille 3. maaliskuuta 2013 alkaen.

Ota selvää seuraamuksista omassa maassasi ottamalla yhteyttä toimivaltaiseen viranomaiseesi.

Toimivaltainen viranomainen omassa maassasi vastaa asetuksen soveltamisesta.

Toimivaltaiset viranomaiset tarkastavat toimijoita ja kauppaa käyviä sekä valvontaorganisaatioita.

Etsi toimivaltainen viranomaisesi täältä.

Valvontaorganisaatiot kaikkialla EU:ssa tarjoavat asianmukaisen huolellisuuden järjestelmiä, joita sinä toimijana voit käyttää varmistaaksesi, että noudatat puutavara-asetusta. Saat kuitenkin halutessasi kehittää myös oman järjestelmän.

Miten sinun yrityksesi voi noudattaa asetuksen velvoitteita? Lisätietoa asianmukaisesta huolellisuudesta

Miten yrityksesi pitäisi valmistautua puutavara-asetuksen noudattamiseen? Kun olet määrittänyt, oletko toimija vai kauppaa käyvä, ryhdyt asian vaatimiin toimiin.

Jos olet kauppaa käyvä, sinun on vain säilytettävä tiedot yrityksistä, joilta ostat puutuotteita ja niistä, joille myyt.

Jos olet toimija, sinulla on suurempi vastuu. Sinun on noudatettava asianmukaista huolellisuutta varmistaaksesi, että tuotteissasi oleva puutavara on korjattu laillisesti.

Sinun on käytettävä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää, joka sisältää seuraavat osatekijät:

Tietojen saanti: Sinulla on oltava mahdollisuus saada puutavarasta seuraavat tiedot:

 • kuvaus (myös tuotenimi, tuotetyyppi ja puulajin yleisnimi / täydellinen tieteellinen nimi)
 • puunkorjuumaa (ja tapauskohtaisesti puunkorjuualue sekä puunkorjuuta koskeva lupa – eli mikä tahansa järjestely, joka antaa puunkorjuuoikeuden määrätyllä alueella)
 • määrä (ilmaistuna tilavuutena, painona tai yksikkömääränä)
 • toimijan tavarantoimittajan nimi ja osoite
 • sen ostajan (kauppaa käyvän) nimi ja osoite, jolle puutavara ja puutuotteet on toimitettu
 • asiakirjat tai muut tiedot, joista ilmenee, että kyseinen puutavara ja kyseiset puutuotteet ovat sovellettavan lainsäädännön mukaisia. Tulkintaohjeen kohdassa 4 voi tutustua joihinkin konkreettisiin esimerkkeihin siitä, mikä katsotaan ”asiakirjoiksi tai muiksi tiedoiksi”.

Riskinarviointi: Sinun on analysoitava ja arvioitava se riski, että puutavara, jonka kaupassa olet mukana, on laittomasti korjattua. Arviota tehdessäsi ota huomioon muun muassa seuraavat riskinarviointiperusteet:

 • sovellettavan lainsäädännön noudattamista koskeva varmistus, joka voi sisältää sertifiointijärjestelmän tai muita kolmannen osapuolen järjestelmiä, joilla tarkastetaan, että sovellettavaa lainsäädäntöä noudatetaan
 • tiettyjen puulajien laittoman puunkorjuun levinneisyys
 • laittoman puunkorjuun tai laittomien käytäntöjen levinneisyys puunkorjuumaassa ja/tai maan sisäisellä alueella, josta puutavara on korjattu, sekä aseellisen konfliktin levinneisyyden harkinta
 • puutavaran tuontia tai vientiä koskevat YK:n turvallisuusneuvoston tai Euroopan unionin neuvoston määräämät seuraamukset
 • puutavaran ja puutuotteiden toimitusketjun mutkikkuus.

Yksityiskohtaisempia tietoja saat tulkintaohjeesta pdf - 100 KB [100 KB] български (bg)čeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti keel (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)français (fr)italiano (it)latviešu valoda (lv)lietuvių kalba (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)svenska (sv) .

Riskin vähentäminen: Jos et ole vakuuttunut siitä, että riski saattaa markkinoille laittomasti korjattua puutavaraa on vähäinen, sinun on suoritettava riskinvähentämistoimenpiteitä. Näitä voivat olla

 • lisätietojen vaatiminen tavarantoimittajiltasi
 • lisäasiakirjojen vaatiminen tavarantoimittajiltasi
 • kolmannen osapuolen toteuttaman tarkastuksen vaatiminen jne.