Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: toto webové sídlo odráža stav k 15. marcu 2013; pripravujeme jeho aktualizáciu. Aktuálnejšie informácie sú dostupné na adrese http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigačný riadok

Kontakty

Prihláška o zaradenie medzi monitorovacie organizácie

Zainteresované súkromné subjekty, ktoré spĺňajú požiadavky podľa nariadenia, môžu požiadať o zaradenie medzi monitorovacie organizácie. Prihlášku je potrebné poslať e-mailom na tieto adresy: astrid.schomaker@ec.europa.eu; svetla.atanasova@ec.europa.eu.

Tlačenú kópiu možno poslať na túto adresu:

Directorate-General for the Environment,
European Commission,
Avenue de Beaulieu 5,
1160 Auderghem,
Brussels,
Belgium

Rozhodnutie o uznaní monitorovacej organizácie prijíma Európska komisia a príslušný členský štát EÚ. Za registráciu sa neplatí žiadny poplatok.

Zainteresované súkromné subjekty, ktoré spĺňajú požiadavky podľa nariadenia, môžu požiadať o zaradenie medzi monitorovacie organizácie. Prihlášku je potrebné poslať e-mailom na túto e-mailovú adresu:
ENV-TIMBER-REG@ec.europa.eu

List of competent authorities