Ścieżka nawigacji

Informacje kontaktowe

Złóż wniosek o rejestrację organizacji monitorującej

Zainteresowane podmioty prywatne, które spełniają wymogi rozporządzenia, mogą złożyć wniosek o uznanie ich za organizacje monitorujące. Wnioski należy przesyłać pocztą elektroniczną na następujące adresy: hugo-maria.schally@ec.europa.eu; svetla.atanasova@ec.europa.eu.

Dokumenty w formie papierowej można przesyłać na następujący adres:

Directorate-General for the Environment,
European Commission,
Avenue de Beaulieu 5,
1160 Auderghem,
Brussels,
Belgia/Belgium

Decyzję o uznaniu organizacji monitorującej podejmuje Komisja Europejska wraz z danym krajem UE. Rejestracja nie wiąże się z opłatami.

Zainteresowane podmioty prywatne, które spełniają wymogi rozporządzenia, mogą złożyć wniosek o uznanie ich za organizacje monitorujące. Wnioski należy przesyłać pocztą elektroniczną na następujący adres:
ENV-TIMBER-REG@ec.europa.eu

List of competent authorities