Disclaimer: de site weerspiegelt de toestand per 15/03/2013 en wordt momenteel bijgewerkt. Recentere informatie vindt u op http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Kruimelpad

Contactpersonen

Aanvraag indienen om een toezichthoudende organisatie te worden

Belangstellende particuliere entiteiten die voldoen aan de vereisten in de verordening, kunnen een aanvraag indienen om een toezichthoudende organisatie te worden. Ze moeten hun aanvraag via e-mail versturen naar de volgende adressen: astrid.schomaker@ec.europa.eu en svetla.atanasova@ec.europa.eu.

Een papieren kopie kan naar het volgende adres worden gestuurd:

Directoraat-generaal Milieu,
Europese Commissie,
Beaulieulaan 5,
1160 Oudergem,
Brussel,
België

De beslissing om een toezichthoudende organisatie te erkennen, wordt genomen door de Europese Commissie samen met het betreffende EU-land. Er is geen registratievergoeding verschuldigd.

Belangstellende particuliere entiteiten die voldoen aan de vereisten in de verordening kunnen een aanvraag indienen om een toezichthoudende organisatie te worden. Ze moeten hun aanvraag via e-mail versturen naar het volgende adres:
ENV-TIMBER-REG@ec.europa.eu

List of competent authorities