Dikjarazzjoni ta' ċaħda: is-sit jirrifletti s-sitwazzjoni fil-15/03/2013 u l-aġġornament għaddej il-ħin kollu. Hi disponibbli informazzjoni aktar riċenti fi http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Mogħdija tan-navigazzjoni

Kuntatti

Mappa b'organizzazzjonijiet ta' monitoraġġ/awtoritajiet kompetenti.

Applika biex issir organizzazzjoni ta' monitoraġġ

Entitajiet privati interessati li jissodisfaw ir-rekwiżiti fi ħdan ir-regolament jistgħu japplikaw sabiex isiru organizzazzjonijiet ta' monitoraġġ. Għandhom jibagħtu l-applikazzjonijiet tagħhom permezz ta' email fl-indirizzi li ġejjin: astrid.schomaker@ec.europa.eu; svetla.atanasova@ec.europa.eu.

Kopja stampata tista' tintbagħat fl-indirizz li ġej:

Directorate-General for the Environment,
European Commission,
Avenue de Beaulieu 5,
1160 Volt-Amperes
Brussels,
Belgium

Id-deċiżjoni li organizzazzjoni ta' monitoraġġ tiġi organizzata mill-ġdid, tittieħed kemm mill-Kummissjoni Ewropea kif ukoll mill-pajjiż tal-UE relevanti. Ma titħallas ebda imposta biex tirreġistra.

Entitajiet privati interessati li jissodisfaw ir-rekwiżiti fi ħdan ir-regolament jistgħu japplikaw sabiex isiru organizzazzjonijiet ta' monitoraġġ. Għandhom jibagħtu l-applikazzjonijiet tagħhom permezz ta' email fuq l-indirizz elettroniku li ġej:
ENV-TIMBER-REG@ec.europa.eu

List of competent authorities