Navigacijski put

Kontakti

Prijavite se za dužnosnika nadzornog tijela

Zainteresirane privatne osobe koje ispunjavaju uvjete određene Uredbom mogu se prijaviti za dužnosnika nadzornog tijela. Prijave treba poslati e-poštom na sljedeće adrese: astrid.schomaker@ec.europa.eu; svetla.atanasova@ec.europa.eu.

Papirnata verzija prijave može se poslati na sljedeću adresu:

Directorate-General for the Environment,
European Commission,
Avenue de Beaulieu 5,
1160 Auderghem,
Brussels,
Belgium

Odluku o izdavanju priznanice nadzornom tijelu zajednički donose Europska komisija i odgovarajuća zemlja EU-a. Prijava ne zahtjeva plaćanje naknade.

Zainteresirane privatne osobe koje ispunjavaju uvjete određene Uredbom mogu se prijaviti za dužnosnika nadzornog tijela. Prijave treba poslati e-poštom na sljedeću adresu:
ENV-TIMBER-REG@ec.europa.eu

List of competent authorities