Vastutuse välistamine: käesolev veebisait kajastab olukorda seisuga 15.03.2013. Tegeleme teabe ajakohastamisega. Uuem teave on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigatsioonitee

Kontaktid

Järelevalveorganisatsiooniks saamise taotlus

Määruse nõuetele vastavad huvitatud eraettevõtjad võivad esitada taotluse, et saada järelevalveorganisatsiooniks. Taotlus tuleb saata e-kirja teel järgmistele aadressidele: astrid.schomaker@ec.europa.eu; svetla.atanasova@ec.europa.eu.

Paberkandjal taotluse võib saata järgmisele aadressile:

Directorate-General for the Environment
European Commission
Avenue de Beaulieu 5
1160 Auderghem
Brussels
Belgium

Järelevalveorganisatsiooni tunnustamise otsuse teevad nii Euroopa Komisjon kui ka asjaomane ELi liikmesriik. Registreerimistasu ei ole.

Määruse nõuetele vastavad huvitatud eraettevõtjad võivad esitada taotluse, et saada järelevalveorganisatsiooniks. Taotlus tuleb saata e-kirja teel järgmisele meiliaadressile:
ENV-TIMBER-REG@ec.europa.eu

List of competent authorities