Διαδρομή πλοήγησης

Επαφές

Υποβολή αίτησης αναγνώρισης οργανισμού παρακολούθησης

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί φορείς που πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού μπορούν να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης ως οργανισμοί παρακολούθησης. Πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους μέσω e-mail στις παρακάτω διευθύνσεις: hugo-maria.schally@ec.europa.eu; svetla.atanasova@ec.europa.eu.

Έντυπο αντίγραφο μπορεί να αποσταλεί στην παρακάτω διεύθυνση:

Directorate-General for the Environment,
European Commission,
Avenue de Beaulieu 5,
1160 Auderghem,
Brussels,
Belgium

Η απόφαση αναγνώρισης οργανισμού παρακολούθησης λαμβάνεται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αντίστοιχη χώρα της ΕΕ. Δεν απαιτείται τέλος εγγραφής.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί φορείς που πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού μπορούν να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης ως οργανισμοί παρακολούθησης. Πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους μέσω e-mail στην παρακάτω διεύθυνση:
ENV-TIMBER-REG@ec.europa.eu

List of competent authorities