Отказ от отговорност: уебсайтът отразява положението към 15.03.2013 г. и в момента се актуализира. По-нова информация можете да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Навигационна пътека

Контакти

Подайте заявление, за да станете организация за мониторинг

Заинтересованите частни лица, които отговарят на изискванията на регламента, могат да подадат заявление, за да станат организация за мониторинг. Те трябва да изпращат заявленията си по имейл до следните адреси: astrid.schomaker@ec.europa.eu; svetla.atanasova@ec.europa.eu.

Копие на твърд носител може да се изпрати на следния адрес:

Directorate-General for the Environment,
European Commission,
Avenue de Beaulieu 5,
1160 Auderghem,
Brussels,
Belgium

Решението за признаване на организация за мониторинг се взема от Европейската комисия и от съответната държава от ЕС. За регистрацията не се заплаща такса.

Заинтересованите частни лица, които отговарят на изискванията на регламента, могат да подадат заявление, за да станат организация за мониторинг. Те трябва да изпращат своите заявления по имейл на следния адрес:
ENV-TIMBER-REG@ec.europa.eu

List of competent authorities