Green Cities Fit for Life

Image by Ursula Bach

Bristol, Brussel, Glasgow en Ljubljana voorgedragen voor de prijs Groene Hoofdstad van Europa van 2015

Brussel, 25 maart 2013

Bristol, Brussel, Glasgow en Ljubljana kwamen uit de bus als de vier finalisten in de door de Europese Commissie georganiseerde wedstrijd voor het aanwijzen van de Groene Hoofdstad van Europa voor 2015. Dit is een titel die jaarlijks wordt verleend om de bijzondere prestaties van de betreffende stad op milieugebied te huldigen.

Deze vier steden werden geselecteerd uit 8 voorgedragen kandidaten. Een onafhankelijk panel van deskundigen beoordeelde de inzendingen op 12 verschillende punten:

 • Lokale bijdrage op het gebied van klimaatverandering
 • Plaatselijk vervoer
 • Stadsgroen met duurzaam grondgebruik
 • Natuur en biodiversiteit
 • Kwaliteit van de omgevingslucht
 • Kwaliteit van de akoestische omgeving
 • Afvalproductie en -beheer
 • Waterverbruik
 • Afvalwaterzuivering
 • Eco-innovatie en duurzame werkgelegenheid
 • Milieubeheer van de lokale autoriteiten
 • Energieprestaties

 

Bristol, Brussel, Glasgow en Ljubljana zullen hun visie, hun potentieel om als rolmodel te fungeren voor andere steden en hun communicatiestrategie op 24 mei in Brussel aan de jury presenteren. De jury zal vervolgens overleggen en het resultaat zal worden bekendgemaakt tijdens een officiële prijsuitreikingceremonie op 14 juni te Nantes, de Groene Hoofdstad van Europa van dit jaar.

Achtergrond

Tot nu toe is aan vijf steden de eretitel Groene Hoofdstad van Europa toegekend: Stockholm in 2010, Hamburg in 2011, Vitoria-Gasteiz in 2012, Nantes in 2013, en Kopenhagen voor 2014. De prijs wordt toegekend aan een stad die een voortrekkersrol vervult op het gebied van milieuvriendelijk stadsleven. Op basis van 12 milieu-indicatoren beoordeelt een panel van deskundigen de deelnemende steden. De jury beoordeelt met name in hoeverre zij strenge milieunormen hebben verwezenlijkt, hoe zij zich inzetten voor ambitieuze doelstellingen inzake verdere verbetering van het milieu en duurzame ontwikkeling, en in hoeverre zij als rolmodel kunnen fungeren en “beste praktijken” in andere Europese steden kunnen bevorderen.

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Comité van de Regio’s, het Europees Milieuagentschap, de ICLEI – Local Governments for Sustainability (lokale overheden voor duurzaamheid), het Covenant of Mayors Office (de organisatie van het convenant van burgemeesters) en het Europees Milieubureau.

Nadere informatie:

Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: http://twitter.com/#!/EU_GreenCapital , @EUgreencapital

Zie ook:

www.europeangreencapital.eu