Navigation path

High level navigation

Inne narzędzia

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Kontakt

Niniejsze strony prowadzone są przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej. 

Pytania techniczne oraz ogólne uwagi dotyczące struktury niniejszego serwisu należy kierować do administratora.

Wykaz naszych publikacji oraz informacje na temat możliwości ich zamówienia można znaleźć na stronie Publikacje

Jeżeli mają Państwo ogólne pytania na temat Unii Europejskiej, można skorzystać z bezpłatnej infolinii EUROPE DIRECT Pod numerem 00 800 6 7 8 9 10 11, dostępnym z dowolnego miejsca w każdym z 27 państw członkowskich, czekają konsultanci, z którymi można porozmawiać w wybranym języku urzędowym UE, w tym oczywiście w języku polskim. Pytania można też kierować pocztą elektroniczną na adres serwisu EUROPE DIRECT.

Pytania szczegółowe należy kierować do punktów kontaktowych wskazanych na stronach poświęconych danej tematyce. W razie, gdyby nie mogli Państwo znaleźć poszukiwanych informacji, do dyspozycji jest elektroniczny formularz, umożliwiający zgłaszanie pytań i zamawianie publikacji.

Zapytania i zamówienia można także kierować listownie na adres:European Commission:
European Commission
Environment DG
B - 1049 Brussels
Belgium

Więcej informacji na temat stanu środowiska naturalnego w Europie oraz tendencji w tym zakresie znaleźć można na stronach Europejskiej Agencji Środowiska: http://local.pl.eea.europa.eu/contact_us.

Kontakty dla prasy