Navigation path

High level navigation

Extra tools

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Contact

Deze site wordt onderhouden door het Directoraat-generaal Milieuzaken van de Europese Commissie. 

Technische vragen en algemene opmerkingen kunt u aan de Webmaster meedelen.

Een lijst van onze publicaties en hoe u ze kunt bestellen vindt u op onze pagina Publicaties.

Heeft u een algemene vraag over de Europese Unie? Dan kunt u gebruik maken van het gratis nummer EUROPE DIRECT, 00 800 6 7 8 9 10 11 vanuit elk van de 27 lidstaten, waarna u in uw eigen taal wordt geholpen. U kunt uw vraag ook aan de EUROPE DIRECT mailbox sturen.

Met specifieke vragen kunt u terecht bij de contactpersonen die vermeld staan op de pagina's over het desbetreffende onderwerp. Vindt u niet wat u zoekt, dan kunt u gebruik maken van het mailbox voor informatie/documentatie.

U kunt aanvragen ook per post indienen:
European Commission
Environment DG
B - 1049 Brussels
Belgium

Voor meer informatie over de stand van zaken en de ontwikkelingen op milieugebied in Europa kan u terecht bij het Europees Milieuagentschap: http://local.nl.eea.eu.int/contact_us

Contacten pers