Navigation path

High level navigation

Lisatööriistad

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Kontakt

Käesolevat veebilehekülge haldab Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraat. 

Tehnilised küsimused ja üldised arvamused käesoleva veebilehekülje struktuuri kohta tuleks saata veebimeistrile.

Meie trükiste nimekiri ja teave nende tellimise kohta on kättesaadav väljaannete veebilehel. 

Kui Teil on üldisi küsimusi Euroopa Liidu kohta, siis võite kasutada ühtset teabevõrku EUROPE DIRECT, helistada tasuta telefoninumbril 00 800 6 7 8 9 10 11 igast Euroopa Liidu 27 liikmesriigist ja rääkida telefonioperaatoriga oma emakeeles või esitada oma küsimuse elektronkirjaga veebisaidil EUROPE DIRECT.

Konkreetsed küsimused tuleks esitada vastavat teemat käsitlevatel veebilehtedel ettenähtud kontaktasutustele. Juhul kui Te otsitavat ei leia, siis on Teie käsutuses elektrooniline formaat teabe/dokumentide taotluste jaoks.

Võite oma taotluse saata ka postiga:
European Commission
Environment DG
B - 1049 Brussels
Belgium

Euroopa keskkonna seisundi ja arengusuundade kohta täiendava teabe saamiseks võtke ühendust Euroopa Keskkonnaagentuuriga: http://local.et.eea.europa.eu/contact_us.

Pressiosakond