Navigation path

High level navigation

Flere værktøjer

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Kontakt

Dette websted vedligeholdes af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Miljø.

Tekniske spørgsmål og almene kommentarer sendes til Webmaster.

En liste over vore publikationer og oplysninger om, hvordan de kan bestilles, findes på siden Publikationer.

Hvis De har et mere generelt spørgsmål om EU, kan De bruge frikaldsnummeret EUROPE DIRECT 00 800 6 7 8 9 10 11 overalt i de 27 medlemsstater og få forbindelse med en dansktalende operatør. De kan også stille Deres spørgsmål på ét af de 20 officielle EU-sprog via spørgeskemaet på EUROPE DIRECT mailbox.

Specifikke spørgsmål bør rettes til de kontaktpunkter, der er anført på de sider, der handler om det pågældende emne. Hvis De ikke kan finde det, De søger efter, findes der også en mailbox til anmodning om information/dokumentation .

De kan også sende Deres forespørgsel pr. brev til:

European Commission
Environment DG
B - 1049 Brussels
Belgium

Flere oplysninger om status og udviklingstendenser for miljøet i Europa kan fås ved henvendelse til Det Europæiske Miljøagentur: http://local.da.eea.eu.int/contact_us

Pressekontakter