Sökväg

High level navigation

Page navigation

Ytterligare verktyg

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
Observera att ytterligare information finns i den engelska versionen av denna sida!

Europeiska Unionen (EU) och handeln med vilda djur och växter

RhinosDen internationella handeln med vilda djur och växter uppskattas vara värd flera miljarder Euro per år och omfattar hundratals miljoner exemplar av växter och djur. Handeln omfattar allt från levande djur och växter till delar eller produkter av dessa, som exempelvis matprodukter, läder, timmer och mediciner.

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) undertecknades 1973 och syftar till att säkerställa att internationell handel med vilda djur och växter inte hotar deras överlevnad. CITES-konventionen ger mer än 30.000 arter av djur och växter ett skydd och möjliggör kontroll av handeln med arter, eller produkter därav, som finns upptagna i konventionens bilagor. Kontrollen inkluderar ett tillståndssystem för import och (re-)export av arter som omfattas av konventionen. De arter som omfattas av CITES listas i tre bilagor, som ger olika grader av skydd till dem.

Ytterligare information om handeln med vilda djur och växter hittar du på nedanstående sidor.

Notera att fullständig information endast finns på engelska. Sammanfattningar finns dock på andra officiella EU-språk. Dessa språkversioner är tillgänglig via den övre menyn och laddas upp när översättningar finns tillgängliga.

Informationen på dessa sidor är endast en översikt av EU-lagstiftningen. Det är endast EU-domstolen som kan göra en exakt tolkning av EU-lagstiftningen.

Observera att ytterligare information finns i den engelska versionen av denna sida!