Navigacijska pot

High level navigation

Page navigation

Otras herramientas

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo
Dodatne informacije so na voljo v angleški različici te strani!

Evropska unija (EU) in trgovina s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami

RhinosOcenjujejo, da letni obseg mednarodne trgovine z osebki prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst dosega več milijard evrov in zajema več milijonov osebkov živali in rastlin. Ta zelo raznovrstna trgovina vključuje tako žive živali in rastline kot tudi izdelke iz njih, na primer živila, usnjene izdelke, les in zdravila.

Cilj Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), podpisane leta 1973, je zagotoviti, da mednarodna trgovina z osebki prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ne ogroža njihovega preživetja. Zagotavlja različne stopnje varstva več kot 30 000 vrstam živali in rastlin. CITES deluje tako, da za mednarodno trgovino z osebki izbranih vrst predpisuje nadzor. Ta vključuje sistem dovoljenj, po katerem je za uvoz in izvoz ali ponovni izvoz osebkov vrste, zajete v konvenciji, potrebno dovoljenje. Vrste, zajete v CITES, so navedene v treh dodatkih, ki jim zagotavljajo različno stopnjo varstva.

Dodatne informacije o trgovini s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami v EU so na voljo na teh straneh.

Popolne informacije so na voljo le v angleščini. V drugih uradnih jezikih EU so na voljo povzetki. Te jezikovne različice so dostopne prek menija na vrhu strani in se naložijo, ko so prevodi na voljo.

Informacije na teh straneh so le napotki in ne predstavljajo dokončne razlage prava EU. Za dokončno razlago prava EU je pristojno le Sodišče Evropske unije.

Dodatne informacije so na voljo v angleški različici te strani!