Navigačný riadok

High level navigation

Page navigation

Ďalšie nástroje

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
Nezabudnite, prosím, že ďalšie informácie sú k dispozícii v anglickej verzii tejto stránky!

Európska únia (EÚ) a obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami

RhinosObjem medzinárodného obchodu s exemplármi voľne žijúcich živočíchov a rastlín sa odhaduje na niekoľko miliárd euro  ročne a zahŕňa stovky miliónov exemplárov živočíchov a  rastlín.  Predmet obchodu je rôznorodý, od živých živočíchov a rastlín po produkty z nich, vrátane potravinových výrobkov, koženého tovaru, dreva a liekova.

Dohovor o medzinárodnom  obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín  (CITES), bol podpísaný v roku 1973. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby medzinárodný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami neohrozoval ich prežitie vo voľnej prírode.   To umožňujú rôzne stupne ochrany  viac ako 30 000 druhov živočíchov a rastlín. CITES kontroluje medzinárodný obchod s exemplármi vybraných druhov, na ktoré sa dohovor vzťahuje, prostredníctvom systému udeľovania povolení na dovoz a (opätovný) vývoz. Druhy sú zaradené do troch príloh, ktoré im poskytujú rôzny stupeň ochrany.

Ďalšie informácie o obchode s voľne žijúcimi druhmi  v EÚ nájdete na týchto stránkach.

Úplné informácie sú poskytované iba v anglickom jazyku. Súhrn je uvedený  aj v ostatných úradných jazykoch EÚ. Tieto jazykové verzie sú dostupné prostredníctvom vyššie uvedeného menu a sú pridané na stránku len čo sú preklady k dispozícii.

Informácie na týchto stránkach sú poskytované ako usmernenie a  nie sú oficiálnym výkladom práva EÚ. Oficiálny výklad práva EÚ je kompetentný poskytnúť iba Európsky súdny dvor.

Nezabudnite, prosím, že ďalšie informácie sú k dispozícii v anglickej verzii tejto stránky!