Navigācijas ceļš

High level navigation

Page navigation

Otras herramientas

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Imprimir
  • Reducir texto
  • Agrandar texto
Lūdzu ņemiet vērā, ka pilnīga šīs lapas informācija ir pieejama angļu valodā!

Tirdzniecība ar savvaļas dzīvnieku un augu sugām Eiropas Savienībā (ES)

RhinosIk gadu apgrozījums starptautiskajā tirdzniecībā ar savvaļas dzīvniekiem un augiem ir novērtēts miljardu euro vērtībā un aptver simtiem tūkstošus augu un dzīvnieku īpatņus. Tirdzniecības preču klāsts ir plašs, sākot ar dzīviem dzīvniekiem un augiem beidzot ar dažādiem no tiem pagatavotiem izstrādājumiem, to skaitā pārtikas produktiem, ādas izstrādājumiem un medicīnas precēm.

Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES), kas parakstīta 1973. gadā, mērķis ir nodrošināt, lai starptautiskā tirdzniecība ar savvaļas dzīvnieku un augu īpatņiem neapdraud šo sugu pastāvēšanu. Tā ietver dažāda līmeņa aizsardzības statusu vairāk nekā 30 000 dzīvnieku un augu sugām. CITES darbojas tādejādi, ka konkrētu sugu starptautiskā tirdzniecība ir pakļauta noteiktai kontrolei. CITES darbības pamatā ir atļauju sistēma, kas regulē konvencijā iekļauto sugu importu un (re-)eksportu. Sugas, kuras iekļautas CITES ir sakārtotas trīs pielikumos, nodrošinot tām dažāda līmeņa aizsardzības statusu.

Vairāk informācijas par savvaļas dzīvnieku un augu sugu tirdzniecību Eiropas Savienībā ir pieejama turpmākajās lapās.

Lūdzu ņemiet vērā, ka pilnīga informācija ir pieejama tikai angļu valodā. Kopasvilkumi ir pieejami visās pārējās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Šo valodu versijas ir pieejamas caur augšējo izvēlni un ir augšupielādējamas līdz ko to tulkojums ir nodrošināts.

Informācija šajās lapās tiek piedāvāta kā vadlīnijas un nav tiešs Eiropas Savienības tiesību aktu tulkojums. Tikai Eiropas Savienības Tiesa ir pilntiesīga nodrošināt tiešu Eiropas Savienības tiesību aktu tulkojumu.

Lūdzu ņemiet vērā, ka pilnīga šīs lapas informācija ir pieejama angļu valodā!