Navigation

High level navigation

Page navigation

Additional tools

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Ispiši ovu stranicu
  • Postavi normalnu veličinu fonta na stranici
  • Povećaj veličinu fonta za 200%
Dodatne informacije možete pronaći na engleskoj inačici ove stranice!

Europska unija (EU) i trgovina divljim životinjama i biljakama

RhinosProcjenjuje se da je godišnja trgovina divljim životinjama i biljkama vrijedna milijarde eura i da uključuje stotine milijuna biljnih i životinjskih primjeraka. Ta raznovrsna trgovina uključuje žive primjerke biljaka i životinja, ali i proizvode od njih, uključujući hranu, proizvode od kože, drvo i lijekove.

Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), potpisanoj 1973. godine, želi se osigurati da međunarodna trgovina divljim životinjama i biljkama ne ugrožava njihov opstanak. Konvencija pruža različite stupnjeve zaštite za više od 30 000 životinjskih i biljnih vrsta. CITES propisuje nadzor za međunarodnu trgovinu primjercima odabranih vrsta. Sastoji se od sustava odobrenja prema kojemu je za uvoz i izvoz ili ponovni izvoz vrsta navedenih u Konvenciji potrebno dopuštenje. Popis vrsta navedenih u CITES-u nalazi se u trima Dodacima, koji im osiguravaju različite stupnjeve zaštite.

Na ovim su stranicama dostupne dodatne informacije o trgovini divljim vrstama u EU.

Potpune informacije dostupne su samo na engleskome. Na ostalim službenim jezicima EU možete pročitati sažetke. Te jezične inačice dostupne su u izborniku na vrhu stranice, a ondje se dodaju nakon što prijevodi postanu dostupni.

Informacije na ovim stranicama samo su naputci i nisu konačno tumačenje prava EU. Za konačno tumačenje prava EU nadležan je samo Europski sud pravde.

Dodatne informacije možete pronaći na engleskoj inačici ove stranice!