Navigointipolku

High level navigation

Page navigation

Lisätyökalut

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
Huom! Tämän sivun englanninkielisestä versiosta löytyy lisää tietoa.

EU ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppa

RhinosKansainvälisessä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupassa (vienti/tuonti) arvioidaan liikkuvan vuosittain miljardeja euroja ja sen arvioidaan koskevan satoja miljoonia eläin- ja kasviyksilöitä. Elävien eläimien ja kasvien rajojen yli liikkuu mm. Elintarvikkeita, nahkatuotteita puutavaraa ja lääkevalmisteita.

Vuonna 1973 solmittu CITES-yleissopimus (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora / Sopimus uhanalaisten luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kansainvälisestä kaupasta) pyrkii pitämään kansainvälisten rajojen ylittävän, luonnonvaraisten eläin- ja kasviyksilöiden kaupan tasolla, joka ei uhkaa näiden lajien säilymistä ja elinkelpoisuutta. CITES sääntelee yli 30 000 uhanalaisen eläin- ja kasvilajin kauppaa tuonti- ja vientilupamenettelyn avulla CITES:iin on listattu lajeja kolmeen eri lajiliitteeseen niiden uhanalaisuuden ja suojelun tarpeen mukaan.

Lisätietoa luonnonvaraisilla lajeilla EU alueella käytävästä kaupasta löytyy tältä internet-sivustolta.

Laajimmin tietoa on tarjolla englannin kielellä. Tiivistelmät aiheesta on saatavilla muilla virallisilla EU-kielillä. Eri kieliversiot löytyvät ylävalikosta sitä mukaa kun käännökset valmistuvat.

Näiltä sivuilta löytyvä tieto on laadittu lukijoiden tiedoksi eikä kyseessä ole sitova EU-lainsäädännön tulkinta. Ainoastaan EU-tuomioistuin tulkitsee sitovasti EU-lainsäädäntöä.

Huom! Tämän sivun englanninkielisestä versiosta löytyy lisää tietoa.