Lisatööriistad

High level navigation

Page navigation

Otras herramientas

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
Täpsemat teavet leiate lehekülje ingliskeelsest versioonist!

Euroopa Liit (EL) ning looma- ja taimeliikidega kauplemine

RhinosIgal aastal ostetakse ja müüakse rahvusvahelisel turul sadu miljoneid loodusliku loomastiku ja taimestiku liikide isendeid, hinnanguliselt miljardite eurode väärtuses. See kaubandus on mitmekesine, kaubeldakse nii elusloomade ja -taimedede kui ka neist valmistatud toodetega, sealhulgas toidukaupade, nahktoodete, puidu ja ravimitega.

1973. aastal alla kirjutatud loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni (CITES) eesmärk on tagada, et rahvusvaheline kauplemine looma- ja taimeliikidega ei ohustaks liikide püsimajäämist. Konventsioon sätestab eri rangusega kaitsemeetmed enam kui 30 000 looma- ja taimeliigile, allutades rahvusvahelise kauplemise nende liikidega teatavale kontrollile. Muu hulgas rakendatakse konventsiooni täitmisel lubade süsteemi, mis nõuab konventsiooni alla kuuluvate liikide impordiks ja (re)ekspordiks lube. CITESi alla kuuluvad liigid on vastavalt kaitsemeetmete rangusele loetletud konventsiooni kolmes lisas.

Neilt lehekülgedelt leiate täpsemat teavet taime- ja loomaliikidega kauplemisest ELis.

Täielik teave on ainult ingliskeelne. Teistes ELi ametlikes keeltes on toodud kokkuvõtted. Eri keeltes versioonid saab valida ülalt menüüst ning need laaditakse üles sedamööda, kuidas tõlked valmis saavad.

Neil lehekülgedel toodud teave on üksnes selgitav, mitte ELi õiguse lõplik tõlgendus. ELi õiguse lõpliku tõlgendamise pädevus on ainult Euroopa Kohtul.Täpsemat teavet leiate lehekülje ingliskeelsest versioonist!