Flere værktøjer

High level navigation

Page navigation

Flere værktøjer

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
Bemærk venligst at yderligere information er tilgængelig i en engelsk version på denne side!

Den Europæiske Union (EU) og handel med vilde dyr og planter

RhinosDen internationale handel med vilde dyr og planter samt produkter fra disse, anslås på årsbasis at være på milliarder af Euro. Denne handel omfatter hundrede af millioner planter og dyr, som bliver handlet levende eller som produkter, f.eks. fødevarer, lædervarer, tømmer og medicin.

Konventionen om international handel med truede vilde dyre- og plantearter (CITES), underskrevet i 1973, har til formål at sikre international handel med vilde dyr og planter, samt produkter fra disse, ikke skader arternes overlevelse i naturen. Konventionen giver forskellige grader af beskyttelse til de mere end 30.000 arter af dyr og planter, der er omfattet. CITES fungerer ved at underlægge enheder af udvalgte arter visse former for kontrol ved international handel og omfatter bl.a. et tilladelsessystem, som kræver særlige  dokumenter ved import, eksport og reeksport af arter omfattet af konventionen. Arter omfattet af CITES er opført på tre lister, som giver forskellige beskyttelsesgrader.

Yderligere information om handel med vilde dyr og planter i EU er tilgængelig på disse sider.

Bemærk venligst at den komplette informationstekst kun er tilgængelig på engelsk. Der findes referater af denne tekst på de øvrige officielle EU sprog, disse versioner findes i den øverste menu og opdateres når oversættelserne er tilgængelige.

Informationen på disse sider foreligger kun som vejledende og er ikke en endelig fortolkning af EU-lovgivningen. Kun den Europæiske Domstol har kompetence til endeligt at fortolke EU-lovgivningen.

Bemærk venligst at yderligere information er tilgængelig i en engelsk version på denne side!