Cesta

High level navigation

Page navigation

Další nástroje

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
Upozorňujeme, že další informace jsou dostupné pouze v angličtině

Evropská unie (EU) a obchod s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

RhinosMezinárodní obchod s exempláři volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin se každoročně odhaduje na miliardy Euro a zahrnuje stovky milionů exemplářů rostlin a živočichů.  Obchod je značně rozmanitý, neboť postihuje jak živá zvířata a rostliny, tak i z nich odvozené výrobky, jako jsou potraviny, kožené zboží, dřevo a léčiva.

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES), která byla podepsána v roce 1973, si klade za cíl, aby mezinárodní obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami neohrozil jejich přežití ve volné přírodě. Různý stupeň ochrany poskytuje úmluva více než 30 000 druhům živočichů a rostlin. CITES funguje na principu regulace a monitoringu mezinárodního obchodu s exempláři vybraných druhů. Mezi hlavní regulační mechanismy patří systém povolení, na základě kterého lze uskutečnit dovoz, vývoz či zpětný vývoz druhů chráněných úmluvou. Druhy chráněné úmluvou jsou řazeny do tří příloh s odlišným stupněm ochrany druhů.

Další informace týkající se obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami jsou dostupné na těchto stránkáchr.

Upozorňujeme, že podrobné informace k uvedenému tématu jsou dostupné pouze v angličtině. Souhrnné informace lze nalézt i v ostatních úředních jazycích EU zvolením jazykové verze v horní části menu.

Informace poskytované na těchto stránkách mají pouze informativní charakter a nelze je brát za výklad práva EU. K jednoznačnému výkladu práva EU je oprávněn pouze Evropský soudní dvůr.

Upozorňujeme, že další informace jsou dostupné pouze v angličtině