Navigacijska pot

High level navigation

Page navigation

Dodatna orodja

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo
Dodatne informacije so na voljo v angleški različici te strani!

Skupina za uveljavljanje

Caviar credit: Dr. Ute GrimmUredba Sveta (ES) št. 338/97 ustanavlja Skupino za uveljavljanje, ki ji predseduje Evropska komisija in jo sestavljajo predstavniki organov držav članic, odgovornih za spremljanje skladnosti z uredbami, na primer carinskih organov, policije in inšpekcijskih organov, pristojnih za prosto živeče živalske in rastlinske vrste.

Skupina spremlja uveljavljanje zakonodaje o trgovini s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami v državah članicah EU in daje priporočila za njegovo izboljšanje. Spodbuja tudi sodelovanje med državami pri spopadanju z nezakonito trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Skupina se v povprečju sestane dvakrat na leto v Bruslju. Evropska komisija sporoči mnenja skupine Odboru za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami.

 

Dodatne informacije so na voljo v angleški različici te strani!