Navigačný riadok

High level navigation

Page navigation

Ďalšie nástroje

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
Nezabudnite, prosím, že ďalšie informácie sú k dispozícii v anglickej verzii tejto stránky!

Skupina pre vynútiteľnosť

Caviar credit: Dr. Ute GrimmSkupine pre vynútiteľnosť zriadenej podľa  Nariadenia Rady (ES) č. 338/97 predsedá Európska komisia a skladá sa zo zástupcov orgánov členských štátov, ktoré sú   zodpovedné za  monitorovanie  dodržiavania nariadení, ako sú colníci, polícia a inšpektoráty ochrany prírody.

Skupina monitoruje a pripravuje odporúčania na zlepšenie presadzovania  právnych predpisov  v oblasti obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami v členských štátoch EÚ. Podporuje aj spoluprácu medzi štátmi v boji proti nelegálnemu obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami. Skupina sa stretáva priemerne 2-krát do roka v Bruseli. Európska komisia oznamuje stanoviská Skupiny  Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami.

 

Nezabudnite, prosím, že ďalšie informácie sú k dispozícii v anglickej verzii tejto stránky!