Navigācijas ceļš

High level navigation

Page navigation

Otras herramientas

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Imprimir
  • Reducir texto
  • Agrandar texto
Lūdzu ņemiet vērā, ka pilnīga šīs lapas informācija ir pieejama angļu valodā!

Ieviešanas grupa

Caviar credit: Dr. Ute GrimmPadomes Regula (EK) Nr. 338/97 nosaka Ieviešanas grupas izveidi, kuru vada Eiropas Komisija. Šo grupu veido pārstāvji no Eiropas Savienības dalībvalstu uzraudzības un kontrolējošajām iestādēm – policijas, muitas un vides dienestiem, kuru atbildībā ir uzraudzīt regulu ievērošanu.

Šī grupa uzrauga un sniedz rekomendācijas savvaļas dzīvnieku un augu sugu tirdzniecības likumdošanas ieviešanas uzlabošanai Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tā arī sekmē sadarbību dalībvalstu vidū kontrabandas apkarošanas jomā. Ieviešanas grupa parasti tiekas divas reizes gadā Briselē. Eiropas Komisija nodod Ieviešanas grupas viedokli Savvaļas dzīvnieku un augu sugu tirdzniecības komitejai.

 

Lūdzu ņemiet vērā, ka pilnīga šīs lapas informācija ir pieejama angļu valodā!