Navigation

High level navigation

Page navigation

Additional tools

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Ispiši ovu stranicu
  • Postavi normalnu veličinu fonta na stranici
  • Povećaj veličinu fonta za 200%
Dodatne informacije možete pronaći na engleskoj inačici ove stranice!

Skupina za provedbu

Caviar credit: Dr. Ute GrimmUredba Vijeća (EZ) br. 338/97 uspostavila je Skupinu za provedbu, kojom predsjeda Europska Komisija, a čine je predstavnici tijela država članica odgovornih za praćenje usklađenosti s uredbama, primjerice carinske službe, policije i inspekcija nadležnih za divlje vrste.

Skupina prati provođenje zakonodavstva EU o trgovini divljim vrstama u zemljama članicama EU i daje preporuke za njegovo poboljšanje. Osim toga, potiče i suradnju između država članica u borbi protiv nezakonite trgovine divljim vrstama. Skupina se u prosjeku sastaje dva puta godišnje u Bruxellesu. Europska Komisija prenosi mišljenja Skupine Odboru za trgovinu divljom faunom i florom.

 

Dodatne informacije možete pronaći na engleskoj inačici ove stranice!