Navigointipolku

High level navigation

Page navigation

Lisätyökalut

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
Huom! Tämän sivun englanninkielisestä versiosta löytyy lisää tietoa.

Täytäntöönpanoryhmä

Neuvoston asetus (EY) 338/97 viittaa täytäntöönpanoryhmään jonka puheenjohtajana toimii Euroopan komissio ja jäseninä EU:n jäsenvaltioiden viranomaiset, joiden vastuulla on CITES-säännösten täytäntöönpano sekä sen seuranta. Näitä tahoja edustavat tyypillisesti tulli, poliisi ja ympäristötarkastajat.

Ryhmä monitoroi ja tekee ehdotuksia luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa koskevan lainsäädännön parantamiseksi EU-jäsenvaltioissa. Ryhmä pyrkii edistämään EU-jäsenvaltioiden yhteistyötä laittoman luontokaupan eliminoimiseksi. Ryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa Brysselissä. Euroopan komissio välittää ryhmän kannanotot luonnonvaraisten eläimien ja kasvien kauppaa käsittelevälle komitealle.

 

Huom! Tämän sivun englanninkielisestä versiosta löytyy lisää tietoa.